Tepová kalkulačka - Aeróbne pásmo
Tuesday, March 27, 2018
Vypočíta ideálnu hornú a dolnú hranicu tepovej frekvencie, v ktorej by ste sa pri cvičení mali držať vzhľadom na Váš vek. V aeróbnom pásme sa cvičiaci nedostáva do stavu kyslikového dlhu a jeho srdcová frekvencia (pulz) by sa mala pohybovať medzi 60% - 80% max. srdcovej frekvencie. Max. srdcová frekvencia = 220 – vek .