00 DPH ZZ_2004_222_2020_01_01.pdf
00 DPH ZZ_2004_222__2021 01 01.pdf
01 Sadzobnik pokut pre vodicov 01 04 2021.pdf
01 Zakon o dani z motorovych vozidiel 2021.pdf
02 Mzdove veliciny 2020.pdf
03 Novela cestneho zakona od 2020.pdf
04 Stravne a gastrolistky od 01 07 2019.pdf
05 Uplne znenie Zakona o DPH od 01 01 2020.pdf
06 Zakon o DPH do 31 12 2019 platne znenie.pdf
07 Zmeny vo vykazoch DPH od 01 01 2020.pdf
08 Dan z motorovych vozidiel za rok 2019 a zmeny v dani z motorovych vozidiel od 1.1.2020.pdf
09 Sadzby dane motorove vozidla za rok 2019.pdf
10 PN od januara 2019.pdf
11 Zakon o prevadzke vozdiel v cestnej premavke od 14_03_2018.pdf
12 Zakon o prevadzke vozdiel v cestnej premavke od 14_03_2018.pdf
13 Vyhlaska MDVSR Podrobnosti - technicka kontrola 27_04_2018.pdf
14 Zakladne kategorie vozidiel.pdf
15 Hlavne zmeny v zakone o cestnej premavke od 2018.pdf
16 Pracovna neschopnost zamestnanca z pohladu zamestnavatela.pdf
17 Oznamovacia povinnos zamestnavatela s ucinnostou od 16 01 2018.pdf
18 Zakon o zdravotnej starostlivosti 2018.pdf
19 Zakon o socialnom poisteni od 2018.pdf
20 Zakon o socialnych sluzbach 2018.pdf
21 Stravne listky od 01 06 2018.pdf
22 Sravne pri zahranocnych pracovnych cestach.pdf
23 Zakon o cestovnych dokladoch.pdf
24 Zakon o ochrane osobych udajov od 25 05 2018.pdf
25 Zakonnik prace 2018.pdf
26 Zakon o uctovnictve 2018.pdf
27 Opatrenie 740_2002 podrobnosti uctovania.pdf
28 Obchodny zakonnik.pdf
29 Obciansky zakonnik.pdf
31 Zakon o dani z prijmu 2018 01 01.pdf
32 Zakon o dani z prijmu 2018 01 11 Oznacene zmeny.pdf
33 Zakon o dph 2018 01 01.pdf
34 Zakon o DPH 222_2004 Zb od 01_01_2019.pdf
35 Zakon o pozemnych komunikaciach.pdf
36 Zakon o o podmienkach prevadzky vozidiel v premavke na pozemnych komunikaciach.pdf
37 Ustava SR od 01 06 2017.pdf
38 Zakon o bezpecnosti prace od 2016.pdf
39 Zakon o o podmienkach prevadzky vozidiel v premavke na pozemnych komunikaciach.pdf
40 Zakon o starobnom dochodkovom sporeni a o zmene a doplneni niektorych zakonov 2018.pdf
41 Auta_2018_Slovensko.pdf