Čo je vlastne chrípka

Čo je chrípka?

Chrípka je infekčné ochorenie vyvolané vírusom. Klinicky prebieha ako akútne zápalové ochorenie horných dýchacích ciest. Jej nástup je obvykle náhly, z plného zdravia. Často začína zimnicou, bolesťami hlavy, teplota stúpa na 39 – 40 st. C. Chorý má bolesti svalov a kĺbov, suchý, dráždivý kašeľ, nádchu, pocit sucha a škriabania v hrdle. Ku klinickým príznakom dochádza za 1 až 3 dni?od infikovania sa. Pokiaľ nevzniknú komplikácie, príznaky po 3-5 dňoch doznejú. K úplnému uzdraveniu obvykle dôjde do 2-4 týždňov od prvých príznakov.

Je chrípka vážne ochorenie?

Pre väčšinu ľudí je vírus chrípky iba nepríjemná skúsenosť, ale v niektorých prípadoch môže mať vážny priebeh. Najčastejšie komplikácie chrípky sú zápal priedušiek, zápal stredného ucha, prínosových dutín a zápal pľúc. Komplikácie často vyžadujú hospitalizáciu v nemocnici au vysoko rizikových osôb (starých ľudí a ľudí trpiacich na chronické ochorenie srdca) môžu spôsobiť až ohrozenie života.

Ako sa chrípka diagnostikuje?

Lekár zvyčajne určuje diagnózu na základe klinických príznakov. Je náročné rozlíšiť chrípku od iných respiračných infekcií. Počas epidémie 60 – 70 % pacientov s jasnými príznakmi chrípke podobného ochorenia má vlastne chrípku, zostatok môže trpieť na inú vírusovú infekciu. Potvrdiť vírus chrípky alebo bielkovinu vírusu umožňujú laboratórne testy z výterov hrdla alebo nosa. Taktiež je možné dokázať vzostup protilátky v krvi. Laboratórne testy sa však nerobia u každého ochorenia.

Ako sa odlišuje chrípka od obyčajného prechladnutia?

Mnoho ľudí si mýli chrípku so silným prechladnutím, avšak chrípka je zvyčajne vážnejšie ochorenie. Príznaky bežného prechladnutia trvajú kratšie a komplikácie ako zápal pľúc sa vyskytujú zriedka.

Aké sú príznaky bežného prechladnutia?

Príznaky prechladnutia sú nádcha, kýchanie, slziace oči a podráždené hrdlo. Toto ochorenie je obmedzené na horné dýchacie cesty, nevzniká náhle z plného zdravia triaškou, vysokou teplotou, ale teplota, zvyčajne do 38 st. sa objavuje 1-2 dni od začiatku nádchy.

Existujú aj iné vírusy, ktoré môžu zapríčiniť podobné ochorenie?

Okrem vírusu chrípky môžu podobné ochorenie dýchacích ciest zapríčiniť aj iné patogény. Rhinovírusy, RS vírusy, adenovírusy a vírusy parachrípky môžu zapríčiniť ochorenie, ktoré môže byť nesprávne považované za chrípku, ak je sprevádzané podobnými príznakmi.

Je možná prevencia chrípky?

Jediná preukázateľná efektívna metóda prevencie je očkovanie.

Ako sa prenáša chrípka?

Vírus sa prenáša kvapôčkovou infekciou pri kašlaní a kýchaní. Vírus infikuje bunky sliznice dýchacieho traktu av týchto bunkách sa rozmnožuje po 4 – 6 hodinách. Z napadnutej bunky sa uvoľňuje niekoľko tisíc vírusov, ktoré infikujú ďalšie bunky a pri kašľaní a kýchaní sa dostávajú do ovzdušia.

Ako dlho je človek nákazlivý?

Obdobie nákazlivosti, teda obdobie kedy sa od chorého na chrípku môžu nakaziť ľudia v jeho okolí je 3 – 5 dní od vzniku príznakov u dospelých a do 7 dní u malých detí.

Ako sa chrípka lieči?

Ako viacero vírusových ochorení, chrípka sa musí vyležať. Odporúčané sú lieky na tlmenie bolesti hlavy, svalov a zníženie teploty. V niektorých krajinách sú dostupné na liečenie chrípky typu A antivirotiká amantadine a rimantadine: oba sú rovnako efektívne, ale amantadine môže mať neurologické a rimatadine gastrointestinálne nepriaznivé účinky. Okrem toho veľmi často vzniká rezistencia na oba lieky.

Inhibítory neuraminidázy pod názvom Relenza (inhalačná forma) a Tamiflu (tabletková forma) sú novým druhom lieku proti chrípke dostupný aj u nás; sú zamerané na liečenie základnej príčiny ochorenia, rozmnožovanie vírusu chrípky v dýchacích cestách. Široké, dlhodobé a nekontrolované podávanie antivirotík však môže viesť ku vzniku rezistencie a rýchlejším antigénnym zmenám vírusu chrípky.

Koľko ľudí ochorie na chrípku?

Chrípkové epidémie sa vyskytujú prakticky každý rok, hoci rozsah a intenzita epidémií sa značne menia. Najčastejší, najrozsiahlejší a najvážnejší výskyt prípadov chrípky je spôsobený vírusom typu A. Ohrození sú najmä ľudia s inými základnými ochoreniami, ktorí sú vo vysokom riziku vzniku komplikácií chrípky. Odhaduje sa, že každoročne ochorie na chrípku približne 10-15% ľudí na celom svete. V priebehu veľkej epidémie chorobnosť na chrípku môže dosiahnuť až 50%.

Čo je epidémia?

Ak je výskyt prípadov chrípky v populácii alebo v regióne podstatne vyšší ako bežne počas celého roka.

Čo je pandémia?

Vo všeobecnosti pandémia je epidémia, ktorá sa šíri na veľmi veľké územie (prinajmenšom na celý kontinent) a postihuje veľkú časť populácie. Podľa tejto definície je takáto pandémia chrípky každý rok. S chrípkou spojené pomenovanie pandémia je ohraničené na celosvetovú epidémiu zapríčinenú novým subtypom vírusu chrípky. Takýto nový subtyp je charakterizovaný veľkými zmenami v zložení bielkovín na povrchu vírusu chrípky. Pandémie sú spôsobené iba s vírusom chrípky typu A.

Kedy pravdepodobne vypukne najbližšia pandémia?

To nie je známe. V 20.storočí vypuklo niekoľko pandémií, v r.1918 (,,Španielska chrípka“), v r.1957 (,,Ázijská chrípka“) av r.1968 (,,Hong Kongská chrípka“). Vznik novej pandémie sa očakáva v prvej až druhej dekáde 21. storočia.

Kde pravdepodobne vypukne najbližšia pandémia?

Podľa poslednej skúsenosti sa dá predpokladať, že pandémia by mohla vypuknúť v Ázii, ale aj v inej časti sveta.

Vypukne najbližšia pandémia v zimnom období?

Pandémie zvyčajne vypuknú v zimnom období, ale môžu vypuknúť aj v inom ročnom období. Jedna z najväčších pandémií chrípky ,,Španielska chrípka“ prebiehala v mesiacoch marec – júl v r. 1918.