Tehotenská cukrovka

Tehotenská cukrovka (gestačný diabetes mellitus) je metabolické ochorenie, ktoré sa prejavuje zvýšenou hladinou cukru v krvi. Vyskytuje sa u 2 % tehotných žien.
V tehotenstve sa znižuje citlivosť tkanív na hormón inzulín a súčasne sa zvyšuje jeho spotreba najmä v prvom a treťom trimestri.


Je niekoľko typov cukrovky. Existuje cukrovka, ktorá sa vyskytuje už pred tehotenstvom. Rozdeľuje sa na dva základné typy. Cukrovka 1. typu sa vyskytuje u detí a mladších ľudí, ktorí sú doživotne odkázaní na podávanie inzulínu. Cukrovka 2. typu sa vyskytuje prevažne u starších ľudí.

Tehotenská cukrovka sa vyskytuje iba v tehotenstve a po pôrode mizne. Má miernejšiu formu, ktorá sa nazýva porucha glukózovej tolerancie, a závažnejšiu formu, teda gestačný diabetes mellitus. Môže sa však stať, že tehotenská cukrovka je vlastne prvým prejavom cukrovky 1. typu, teda celoživotného ochorenia s nutnosťou trvalého dodávania inzulínu.

Rizikové faktory
Najznámejšie rizikové faktory vzniku tehotenskej cukrovky sú obezita, dedičná dispozícia na cukrovku a problémy s hladinou cukru v predchádzajúcich tehotenstvách.

Riziko pre matku a plod
Zvýšená hladina cukru v krvi má negatívny vplyv na cievne steny, hlavne v obličkách, srdci a sietnici oka. Stav žien, ktoré trpia nejakým chronickým ochorením obličiek alebo srdca, sa môže pod vplyvom cukrovky zhoršiť. U diabetičiek sa častejšie vyskytujú pošvové a močové infekcie a aj tehotenské gestózy. U plodu je vyššie riziko výskytu vrodených vývojových chýb, a to až štvornásobne. Zle kompenzovaná hladina cukru v krvi v poslednom trimestri môže u plodu spôsobiť vysokú pôrodnú hmotnosť nad 4 000 gramov, problémy v popôrodnej adaptácii dieťaťa, ktoré pramenia aj z nízkej hladiny cukru, draslíka a horčíka v krvi dieťaťa po pôrode.

Určenie diagnózy
Každej tehotnej žene by sa mal robiť medzi 24. – 28. týždňom O´Sullivanov test. Ak sa u ženy pri pravidelnej preventívnej prehliadke objaví cukor v moči, vykonáva sa test hneď. Žene sa podá glukóza, ktorú vypije, a o hodinu sa stanoví hladina cukru v krvi (glykémia). Ak glykémia presahuje stanovenú hranicu, urobí sa tehotnej orálny glukózový tolerančný test (oGTT). Princíp testu je rovnaký ako pri O´Sullivanovom teste, ale hladina cukru sa meria v troch intervaloch.

Liečba
Liečba tehotenskej cukrovky by sa mala začať čo najskôr. Jej cieľom je udržiavať hladinu cukru v krvi v normálnych hodnotách, aby sa predišlo negatívnym účinkom tohto ochorenia na matku a plod. Ak žena trpí iba poruchou glukózovej tolerancie, odporučí sa jej diéta. V prípade tehotenskej cukrovky je nutné žene podávať inzulín.

Starostlivosť o tehotnú diabetičku a vedenie pôrodu
Žena diabetička navštevuje tehotenskú poradňu častejšie. Sleduje sa hladina cukru v krvi a pravidelným ultrazvukovým vyšetrením sa hodnotí stav plodu, množstvo plodovej vody a hmotnostný odhad plodu. Žene sa odporučí včasná preventívna hospitalizácia a indukcia pôrodu prostaglandínmi medzi 38. a 39. týždňom tehotenstva. O 3 – 6 mesiacov po pôrode je vhodné u ženy urobiť kontrolný záťažový test.