Civilizačné choroby
Tuesday, March 27, 2018
Pojmom civilizačné choroby označujeme také ochorenia, ktoré sa v ľudskej populácii veľmi rozšírili a stávajú sa častou príčinou úmrtí. Globálnym problémom sa stávajú nielen preto, že sa často vyskytujú, ale aj z hľadiska, ktoré ich spôsobujú

Čo ovplývňuje naše zdravie
Tuesday, March 27, 2018
Stres je civilizačnou chorobou....  Na Slovensku zomiera na choroby súvisiace s fajčením ročne asi 20 tisíc osôb.... Užívanie niektorých drog (najmä marihuana, pervitín, magické huby, LSD)... Čo sa týka konzumácie alkoholu,...


Najčastejšie duševné poruchy ľudí
Tuesday, March 27, 2018
Aj napriek tomu, že sa v súčasnosti pracuje na množstve výskumov v oblasti skúmania nášho mozgu, zdá sa, že mozog má stále navrch. Existuje množstvo porúch, množstvo syndrómov, no lekárom potrvá ešte veľa času, pokiaľ odhalia všetky možné príčiny a liečby.

Chronické zlyhavanie srdca
Tuesday, March 27, 2018
Chronické srdcové zlyhávanie (CHSZ) je zložité ochorenie, ktoré môže mať rôznu príčinu, prejavy i prognózu. Obyčajne ide o dôsledok iného kardiovaskulárneho ochorenia. Srdcové zlyhávanie neznamená, že srdce sa odrazu zastaví, pri tomto ochorení však jeho schopnosť rozvádzať krv v organizme slabne, a tak ....


Vnútorné zranenia nielen vo vzťahu
Tuesday, March 27, 2018
Na vnútorných zraneniach je veľmi zradná tá skutočnosť, že navonok nie sú vidieť a všetci sa javíme v úplnom poriadku. Vnútorné zranenie je však rovnako skutočné ako fyzické, je bolestivé, istým spôsobom nám znechopňuje konať, čo chceme a rovnako potrebuje byť uzdravené. Samota, násilie a agresivita, neistota, neustály pocit strachu, omietnutie a neprijatie,...Choroba a jej význam v živote človeka
Tuesday, March 27, 2018
Choroby, ako už určite vieme, vznikajú zväčša dlhodobým procesom. Choroba nevznikne v tele človeka zo dňa na deň (netýka sa to infekcií, úrazov a pod.). Dlhodobé príčiny chorôb môžu byť viaceré. Sú to napríklad znečistenie prostredia, nesprávna strava, geopatogénne zóny, málo pohybu a podobne. Lenže najviac vplývajúci faktor, ktorý oslabí imunitu....
Intenzivný pohyb - pomoc pri všetkých ochoreniach
Tuesday, March 27, 2018
Pacient chorý na rakovinu sa má šetriť, oddychovať, neprepínať sa... To je teória, ktorá patrí kamsi hlboko do minulosti. Dnes odporúčajú lekári pacientom s rakovinou pravý opak. Športovať.
Rôzne štúdie dokázali, že mierny, no intenzívny pohyb pomáha pri takmer všetkých ochoreniach....


Krv je pre telo nenahraditeľná
Tuesday, March 27, 2018
Krv tvorí 8-9% hmotnosti tela, čo predstavuje asi 5-6 l. Ženy majú v priemere asi o 10% krvi menej ako muži. Krv má tieto funkcie: .....


Mozog človeka, najzložitejšia štruktúra vesmíru
Tuesday, March 27, 2018
Človek, ako jediný  tvor na tejto planéte má vďaka rozsiahlym kôrovým oblastiam čelových lalokov schopnosť plánovať, organizovať, predvídať, byť motivovaný, mať ambície. Nekoná len reflexne, pudovo, ale premyslene, plánovito. Dokáže sa načas vzdať toho, čo ho uspokojuje v záujme vyšších a dlhodobejších cieľov. Mozgová kôra dospelého človeka sa brázdi jedinečným spôsobom u každého z nás, aby sa "zmestila" do lebky.

Funkčná anatómia dýchacej sústavy
Tuesday, March 27, 2018
Človek ako aj väčšina organizmov patrí k aeróbnym organizmom, ktoré na získavanie energie zo živín potrebujú neustály prísun kyslíka do tkanív. Pri látkovej premene (oxidáciách) vzniká v bunkách ako odpadový produkt oxid uhličitý....

Psychické ochorenia sú epidémiou dnešnej doby
Tuesday, March 27, 2018
Ľudí, ktorí trpia psychickými ochoreniami a poruchami stále pribúda. Naše duševné zdravie ohrozuje stres, rýchly životný štýl, prepracovanosť, náročné vzťahy v rodinách, sociálna neistota i nevyriešené traumy z minulosti. Máme pocit, že psychohygiena s dostatkom spánku a aktívneho odpočinku je luxus.


<
<
<
Vitajte na stránke:      MCC Services, s.r.o.
Osobnú návštevu ambulancie vykonávajte iba v najnevyhnutnejších prípadoch (vôbec nie, ak ste už boli testovaní na výskyt COVID-19 a ešte nemáte výsledky alebo ste boli vyzvaní, aby ste prišli na test COVID-19 (už v tomto prípade ste povinní dodržiavať karanténne opatrenia)). Aj v ostatných prípadoch je pre Vás, ako i pre pracovníkov ambulancie, Vaša osobná návšteva zo zdravotného hľadiska veľmi riziková !! ...Možnosti komunikácie ---> Info pre pacientov...