Klávesové skratky - Windows

 

 

Používanie klávesových skratiek vie výrazne zvýšiť efektivitu práce s PC. Na prvý pohľad sa môže zdať, že použitie klávesovej skratky vám ušetrí len pár sekúnd. No ak strávite prácou na PC niekoľko hodín denne, môžete pri ich pravidelnom používaní získať aj niekoľko cenných minút. 

Čo sú to klávesové skratky

Klávesové skratky predstavujú stlačenie viacerých kláves naraz pre vykonanie špecifickej úlohy. Ich cieľom je zjednodušiť prístup k viacerým bežne používaným úkonom, ku ktorým inak vedie aj niekoľko klikov myšou. Použitie klávesovej skratky vďaka tomu šetrí čas a zvyšuje efektivitu práce, nakoľko vaše prsty nemusia opustiť klávesnicu.

 

Najpoužívanejšie klávesové skratky

Pre väčšinu bežne vykonávaných úkonov na PC či notebooku existuje prislúchajúca klávesová skratka. Väčšina ľudí si však pod klávesovou skratkou predstaví len staré známe CTRL + C alebo CTRL + V, prípadne tí zdatnejší aj CTRL + P

Áno. Práve tieto klávesové skratky sú najpoužívanejšie. No užitočných klávesových skratiek existuje omnoho viac. Väčšina klávesových skratiek Windows používa niektorú z kláves CTRL, SHIFT, ALT alebo Windows.

 

https://www.hacom.sk/Data/2704/UserFiles/Blog/klavesova_skratka.jpg

 

Klávesové skratky s klávesou “CTRL”

Klávesové skratky vo Windows vytvorené s použitím klávesy CTRL slúžia najčastejšie na vykonanie špecifického úkonu, napríklad už spomínané kopírovanie a následné prilepenie.

 

Kopírovanie

Pri kopírovaní obsahu, súborov vám pomôžu klávesové skratky CTRL + C, ktorá slúži na kopírovanie obsahu a následne CTRL + V, ktorá vloží kopírovaný obsah. Pomôcť si môžete aj klávesovou skratkou CTRL + A. Tá vám označí všetok obsah v otvorenom priečinku alebo texte. S klávesovou skratkou CTRL + X jednodcho kopírovaný obsah vystrihnete a môžete ho vložiť inde.

 

Formátovanie

Bold, kurzíva či podčiarknuté písmo? Aj takéto formátovanie zvládnete prostredníctvom klávesových skratiek. Na zvýraznenie písma boldom slúži klávesová skratka CTRL + B, na kurzívu upravíte písmo pomocou CTRL + I a o podčiarknutie sa postará CTRL + U. Klávesová skratka CTRL + J zarovná text podľa okrajov a CTRL + E na stred.

 

Zatvorenie/vyhľadanie/uloženie

Aj vyhľadať, otvoriť, uložiť či zatvoriť súbor môžete pomocou klávesovej skratky. Na zatvorenie slúži CTRL + W, vyhľadanie CTRL + F, ktoré môžete použiť aj na vyhľadanie konkrétneho textu v textovom editore. Rýchle uloženie súboru zvládne klávesová skratka CTRL + S a s tlačením vám pomôže CTRL + P.

Klávesová skratka 

Úkon

CTRL + A

označiť všetko 

CTRL + B

bold písmo 

CTRL + C

kopírovať

CTRL + E

zarovnať text na stred

CTRL + F

vyhľadať

CTRL + I

kurzíva písmo 

CTRL + J 

zarovnať text podľa okrajov

CTRL + L 

zarovnať text vľavo

CTRL + N 

vytvoriť nový dokument 

CTRL + O

otvoriť 

CTRL + P

tlačiť 

CTRL + R

zarovnať text vpravo 

CTRL + S

uložiť 

CTRL + U

podčiarknuté písmo 

CTRL + V

vložiť

CTRL + W

zatvoriť

CTRL + X

vystrihnutie textu a kopírovanie

CTRL + Y

vrátiť vykonanú zmenu

CTRL + Z

odstrániť predošlú zmenu

CTRL + +

zväčšiť obrazovku

CTRL + - 

zmenšiť obrazovku

CTRL + 0 

vrátiť veľkosť obrazovky na pôvodnú

 

Klávesové skratky s klávesou “SHIFT”

Klávesa shift môže byť na klávesnici označená dvoma spôsobmi - slovom shift alebo výraznou šípkou smerom nahor. Aj táto klávesa je súčasťou viacerých užitočných klávesových skratiek. Napríklad klávesová skratka SHIFT + CTRL + ESC vám ovorí správcu úloh vo vašom počítači.

Klávesová skratka 

Úkon

SHIFT + šípka 

zvýraznenie textu v smere šípky 

SHIFT + CTRL + ESC 

otvorí správcu úloh 

SHIFT + DELETE 

presunutie položky do koša 

SHIFT + F10

zobrazenie kontextovej ponuky

 

Klávesové skratky s klávesou “WIN”

Klávesové skratky s klávesou WIN sú určené najmä na zjednodušenie ovládania počítača. Azda najznámejšia skratka je stlačenie samotnej klávesy WIN, ktorá vám otvorí ponuku v rámci Štart menu.

Klávesová skratka 

Úkon

WINDOWS

otvorenie menu štart 

WINDOWS + D

zobrazenie pracovnej plochy 

WINDOWS + E

otvorenie prieskumníka

WINDOWS + I

otvorenie nastavení

WINDOWS + L

uzamknutie PC alebo prepnutie kont

WINDOWS + M

minimalizovanie všetkých okien

WINDOWS + SHIFT + M 

obnovenie minimalizovaných okien

WINDOWS + SHIFT + S 

snímka obrazovky

WINDOWS + medzerník

prepnutie vstupného jazyka a rozloženia klávesnice

 

Klávesové skratky s klávesou “ALT”

Klávesa ALT je známa najmä ako pomocník na písanie rôznych špeciálnych znakov. No okrem toho sa používa aj v ďalších užitočných klávesových skratkách.

Klávesová skratka 

Úkon

ALT + tab

prepínanie medzi otvorenými oknami 

ALT + medzerník

otvorenie windows menu pre používaný program

ALT + ESC 

prepínanie medzi otvorenými oknami 

ALT + CTRL + šípky 

prevrátenie obrazovky 

ALT + CTRL + P 

náhľad súboru pred tlačou 

https://www.hacom.sk/Data/2704/UserFiles/Blog/pisanie_na_klavesnici.jpg

 

Písanie špeciálnych znakov 

Potrebovali ste už niekedy použiť veľké ô? Ide o jeden z najmenej používaných znakov vôbec. Aj preto väčšina ľudí nevie, ako ho napísať. Pritom stačí použiť jednoduchú klávesovú skratku ALT + š a následne SHIFT + o.

Podobne to je aj s veľkým ä. Napíšete ho taktiež jednoducho pomocou klávesovej skratky ALT + = a následne SHIFT + A.

Klávesová skratka 

Znak

ľavý ALT + 226 alebo pravý ALT + š a následne SHIFT + o

Ô 

ľavý ALT + 0196 alebo pravý ALT + = a následne SHIFT + A

Ä

ľavý ALT + 148 alebo pravý ALT + = a následne O

ö 

ľavý ALT + 0252 alebo pravý ALT + = u 

ü

pravý ALT + E

 €

pravý ALT + ô

$

pravý ALT + F a pravý ALT + G

[]

pravý ALT + V 

@

ľavý ALT + 59

;

pravý ALT + x

#

pravý ALT + B a pravý ALT + N 

{}

pravý ALT + W 

|

 

Klávesové skratky pre internetové prehliadače 

Či už používate internetový prehliadač Chrome, Opera, Firefox alebo Edge, najčastejšie používané klávesové skratky pre internetové prehliadače, vám budú fungovať v každom z nich.

Klávesová skratka 

Úkon

END

prechod na koniec stránky

HOME

prechod na začiatok stránky 

Medzerník 

posunutie stránky smerom nadol 

F5 

znovunačítanie otvorenej stránky 

CTRL + H

otvorenie histórie 

CTRL + J 

otvorenie sťahovania 

CTRL + N

otvorenie nového okna

CTRL + T

otvorenie novej karty 

CTRL + SHIFT + N 

otvorenie nového inkognito okna 

CTRL + SHIFT + T 

znovuotvorenie zatvorenej karty 

CTRL + W

zatvorenie aktuálnej karty 

CTRL + číslo 1 až 9 

posúvanie sa medzi kartami podľa poradia 

 

 

Klávesové skratky v Microsoft Edgei

Edge for Windows Edge for Mac

Klávesové skratky sú klávesy alebo kombinácie klávesov, ktoré poskytujú alternatívny spôsob, ako robiť niečo, čo by ste zvyčajne robili pomocou myši. Tu je zoznam pre nová verzia Microsoft Edge  a Microsoft Edge pre Mac.

WindowsMac

Klávesová skratka

Akcia

Ctrl Shift B

Zobrazenie alebo skrytie panela obľúbených položiek

Alt Shift B

Nastavenie zamerania na prvú položku na paneli s obľúbenými položkami

Ctrl D

Uloženie aktuálnej karty ako obľúbenej položky

Ctrl Shift D

Uloženie všetkých otvorených kariet ako obľúbených položiek do nového priečinka

Ctrl Shift E

Otvorenie vyhľadávania na bočnom paneli

Alt D

Výber URL adresy na paneli s adresou na úpravu

Ctrl E

Otvorenie vyhľadávacieho dotazu na paneli s adresou

Alt + E

Otvorenie ponuky Nastavenia a ďalšie možnosti 

Ctrl + F

Otvorenie vyhľadávania na stránke

Alt F

Otvorenie ponuky Nastavenia a ďalšie možnosti 

Ctrl G

Prechod na ďalší výsledok hľadania na stránke

Ctrl Shift G

Prechod na predchádzajúci výsledok hľadania na stránke

Ctrl H

Otvorenie histórie 

Ctrl Shift I

Otvorenie položky Vývojárske nástroje

Alt Shift I

Otvorenie dialógového okna na odoslanie pripomienok

Ctrl J

Otvorenie priečinka Stiahnuté súbory 

Ctrl K

Otvorenie vyhľadávacieho dotazu na paneli s adresou

Ctrl Shift K

Duplikovanie aktuálnej karty

Ctrl L

Výber URL adresy na paneli s adresou na úpravu

Ctrl Shift L

Prilepenie a vyhľadanie alebo prilepenie a prechod na stránku (ak ide o URL adresu)

Ctrl M

Stlmenie aktuálnej karty (prepínač)

Ctrl Shift M

Prihlásenie ako iný používateľ alebo prehľadávanie ako hosť

Ctrl N

Otvorenie nového okna

Ctrl Shift N

Otvorenie nového okna prehľadávania v režime InPrivate

Ctrl O

Otvorenie súboru z počítača v prehliadači Edge

Ctrl Shift O

Otvorenie stránky s obľúbenými položkami 

Ctrl P

Tlač aktuálnej stránky

Ctrl Shift P

Tlač pomocou dialógového okna systému

Ctrl + R

Opätovné načítanie aktuálnej stránky

Ctrl Shift R

Opätovné načítanie aktuálnej stránky a ignorovanie obsahu vo vyrovnávacej pamäti

Ctrl+ S

Uloženie aktuálnej stránky

Ctrl T

Otvorenie novej karty a prepnutie na ňu

Ctrl Shift T

Opätovné otvorenie poslednej zatvorenej karty a prepnutie na ňu

Alt Shift T

Nastavenie zamerania na prvú položku na paneli s nástrojmi panela aplikácie

Ctrl + U

Zobrazenie zdroja

Ctrl Shift U

Spustenie alebo ukončenie čítania nahlas

Ctrl Shift V

Prilepenie bez formátovania

Ctrl W

Zatvorenie aktuálnej karty

Ctrl Shift W

Zatvorenie aktuálneho okna

Ctrl Shift Y

Otvorenie kolekcií

Ctrl (nula)

Obnovenie úrovne priblíženia

Ctrl 12, ... 8

Prepnutie na konkrétnu kartu

Ctrl 9

Prepnutie na poslednú kartu

Ctrl Enter

Pridanie reťazca www. na začiatok a reťazca .com na koniec textu zadaného na paneli s adresou

Ctrl + Tab

Prepnutie na ďalšiu kartu

Ctrl Shift Tab

Prepnutie na predchádzajúcu kartu

Ctrl + Plus (+)

Priblíženie

Ctrl + Mínus (-)

Oddialenie

Ctrl + \ (v súbore PDF)

Prepínanie medzi zobrazeniami súboru PDF s prispôsobením šírke strany a prispôsobením strane

Ctrl + [ (v súbore PDF)

Otočenie súboru PDF o 90° proti smeru hodinových ručičiek*

Ctrl + ] (v súbore PDF)

Otočenie súboru PDF o 90° v smere hodinových ručičiek*

Ctrl + Shift + Delete

Otvorenie možností vymazania údajov prehľadávania

Alt

Nastavenie zamerania na tlačidlo Nastavenia a ďalšie možnosti 

Alt + šípka doľava

Návrat

Alt + šípka doprava

Prechod dopredu

Alt + Home

Otvorenie domovskej stránky na aktuálnej karte

Alt + F4

Zatvorenie aktuálneho okna

F1

Otvorenie Pomocníka

F3

Vyhľadávanie na aktuálnej karte

F4

Výber URL adresy na paneli s adresou

Ctrl + F4

Zatvorenie aktuálnej karty

F5

Opätovné načítanie aktuálnej karty

Shift + F5

Opätovné načítanie aktuálnej karty a ignorovanie obsahu vo vyrovnávacej pamäti

F6

Presun zamerania na nasledujúcu tablu

Shift F6

Presun zamerania na predchádzajúcu tablu

Ctrl F6

Presunutie výberu na tablu webového obsahu

F7

Zapnutie alebo vypnutie prehľadávania vsuviek

F9

Zapnutie alebo vypnutie imerznej čítačky

F10

Nastavenie zamerania na tlačidlo Nastavenia a ďalšie možnosti 

F10 + Enter

Otvorenie ponuky Nastavenia a ďalšie možnosti 

Shift + F10

Otvorenie kontextovej ponuky

F11

Prechod na zobrazenie na celú obrazovku (prepínanie)

F12

Otvorenie položky Vývojárske nástroje

Esc

Zatvorenie dialógového alebo kontextového okna Zastavenie načítavania stránky

Medzerník

Posunutie webovej stránky nadol o jednu obrazovku

Shift + medzerník

Posunutie webovej stránky nahor o jednu obrazovku

PgDn

Posunutie webovej stránky nadol o jednu obrazovku

Ctrl + PgDn

Prepnutie na ďalšiu kartu

PgUp

Posunutie webovej stránky nahor o jednu obrazovku

Ctrl + PgUp

Prepnutie na predchádzajúcu kartu

Domov

Prechod na začiatok stránky, presunutie zamerania klávesnice na prvú položku tably

End

Prechod na koniec stránky, presunutie zamerania klávesnice na poslednú položku tably

Tab

Prechod na ďalšiu zarážku

Shift + Tab

Prechod na predchádzajúcu zarážku

 

 

 

 

Klávesové skratky Chrome v systéme Windows

Tabuľka všetkých skratiek programu Google Chrome pre operačné systémy Windows:

Skratky pre karty a okná

Ctrl+N

Otvorí nové okno.

Ctrl+T

Otvorí novú kartu.

Ctrl+Shift+N

Otvorí nové okno v režime inkognito.

Stlačte klávesy Ctrl+O, potom vyberte súbor.

Otvorenie súboru z počítača v prehliadači Google Chrome.

Stlačte kláves Ctrl a kliknite na odkaz. Alebo kliknite na odkaz stredným tlačidlom myši (prípadne kolieskom na myši).

Otvorí odkaz na novej karte na pozadí.

Stlačte klávesy Ctrl+Shift a kliknite na odkaz. Môžete tiež stlačiť kláves Shift a kliknúť stredným tlačidlom myši (prípadne kolieskom na myši).

Otvorí odkaz na novej karte a prepne na novo otvorenú kartu.

Stlačte kláves Shift a kliknite na odkaz.

Otvorí odkaz v novom okne.

Ctrl+Shift+T

Znova otvorí poslednú kartu, ktorú ste zavreli. Prehliadač Google Chrome si pamätá posledných 10 zavretých kariet.

Presuňte odkaz na kartu.

Otvorí odkaz na novej karte.

Presuňte odkaz do prázdnej oblasti v paneli kariet.

Otvorí odkaz na novej karte.

Presuňte kartu mimo panela kariet.

Otvorí kartu v novom okne.

Presuňte kartu mimo panela kariet a do existujúceho okna.

Otvorí kartu v existujúcom okne.

Počas presúvania karty stlačte kláves Esc.

Vráti kartu do pôvodnej polohy.

Ctrl+1  Ctrl+8

Prepne na kartu s určeným číslom pozície na paneli kariet.

Ctrl+9

Prepne na poslednú kartu.

Ctrl+Tab alebo Ctrl+PgDown

Prepne na ďalšiu kartu.

Ctrl+Shift+Tab alebo Ctrl+PgUp

Prepne na predchádzajúcu kartu.

Alt+F4

Zatvorí aktuálne okno.

Ctrl+W alebo Ctrl+F4

Zatvorí aktuálnu kartu alebo kontextové okno.

Kliknite na kartu stredným tlačidlom myši (prípadne kolieskom na myši).

Zatvorí kartu, na ktorú ste klikli.

Kliknite pravým tlačidlom myši alebo kliknite a podržte tlačidlo šípky Späť (alebo Dopredu) v paneli s nástrojmi prehliadača.

Zobrazí na karte históriu prehliadania.

Stlačte kláves Backspace alebo Alt spolu so šípkou doľava.

Prejde na predchádzajúcu stránku v histórii prehliadania karty.

Stlačte klávesy Shift+Backspace alebo Alt spolu so šípkou doprava.

Prejde na ďalšiu stránku v histórii prehliadania karty.

Stlačte kláves Ctrl a v paneli s nástrojmi kliknite na tlačidlo šípky Späť, Dopredu alebo na tlačidlo Prejsť. Prípadne môžete kliknúť na ktorékoľvek z tlačidiel stredným tlačidlom myši (alebo kolieskom na myši).

Otvorí cieľ tlačidla na novej karte na pozadí.

Kliknite myšou dvakrát na prázdne miesto v paneli kariet.

Maximalizuje alebo minimalizuje okno.

Alt+Home

V aktuálnom okne sa otvorí domovská stránka.

Skratky pre funkcie prehliadača Google Chrome

Alt+F

Otvorí ponuku Nástroje, v ktorej môžete prispôsobiť a ovládať nastavenia prehliadača Google Chrome.

Ctrl+Shift+B

Zapne alebo vypne panel so záložkami.

Ctrl+H

Otvorí stránku História.

Ctrl+J

Otvorí stránku preberania.

Shift+Esc

Otvorí Správcu úloh.

Shift+Alt+T

Označí prvý nástroj v paneli s nástrojmi prehliadača. Na navigáciu v paneli s nástrojmi môžete použiť tieto skratky:

·         Stlačením klávesov Tab, Shift+Tab, Home, End, šípka doprava a šípka doľava vyberiete rôzne položky v paneli s nástrojmi.

·         Stlačením klávesov Medzerník alebo Enter aktivujete tlačidlá panela s nástrojmi vrátane akcií stránky a prehliadača.

·         Stlačením klávesov Shift+F10 vyvoláte akúkoľvek priradenú kontextovú ponuku (napr. históriu prehliadania pre tlačidlo Späť).

·         Stlačením klávesu Esc vrátite zameranie z panela s nástrojmi späť na stránku.

·         Stlačením klávesu F6 alebo klávesov Shift+F6 prepnete zameranie na ďalšiu tablu ovládateľnú klávesnicounapríklad na hlavný webový obsah, panel s nástrojmi alebo panel so záložkami (ak je zobrazený).

Ctrl+Shift+J

Otvorí Nástroje pre vývojárov.

Ctrl+Shift+Delete

Otvorí dialógové okno Vymazať údaje prehliadania.

F1

Otvorí Centrum pomoci na novej karte (naša obľúbená skratka).

Skratky panela s adresou

V paneli s adresou môžete použiť tieto skratky:

Zadajte hľadaný výraz a stlačte kláves Enter.

Uskutoční vyhľadávanie pomocou predvoleného vyhľadávacieho nástroja.

Zadajte kľúčové slovo pre vyhľadávací nástroj a stlačte kláves Medzera, zadajte hľadaný výraz a stlačte kláves Enter.

Uskutoční vyhľadávanie pomocou vyhľadávacieho nástroja priradeného ku kľúčovému slovu.

Začnite zadávať adresu URL vyhľadávacieho nástroja, po vyzvaní stlačte kláves Tab, zadajte hľadaný výraz a stlačte kláves Enter.

Uskutoční vyhľadávanie pomocou vyhľadávacieho nástroja priradeného k adrese URL.

Ctrl+Enter

Pridá znaky www. a .com k zadanému textu v paneli s adresou a otvorí výslednú adresu URL.

Zadajte webovú adresu a potom stlačte klávesy Alt+Enter.

Otvorí adresu URL na novej karte.

F6 alebo Ctrl+L alebo Alt+D

Zvýrazní adresu URL.

Ctrl+K alebo Ctrl+E

Umiestni znak?“ do panela s adresou. Ak chcete uskutočniť vyhľadávanie pomocou predvoleného vyhľadávacieho nástroja, zadajte hľadaný výraz za otáznikom.

Stlačte kláves Ctrl spolu so šípkou doľava.

Presunie kurzor v paneli s adresou na predchádzajúci kľúčový výraz

Stlačte kláves Ctrl spolu so šípkou doprava.

Presunie kurzor na ďalší kľúčový výraz v paneli s adresou

Ctrl+Backspace

Odstráni kľúčový výraz, ktorý sa v paneli s adresou nachádza pred kurzorom

V rozbaľovacej ponuke panela s adresou vyberte pomocou klávesov šípok položku a stlačte klávesy Shift+Delete.

Odstráni položku z histórie prehliadania (ak je to možné).

Stredným tlačidlom myši (prípadne kolieskom na myši) kliknite na položku v rozbaľovacej ponuke panela s adresou.

Otvorí položku v novej karte na pozadí.

Po zobrazení rozbaľovacej ponuky panela s adresou stlačte kláves Page Up alebo Page Down.

Vyberie prvú alebo poslednú položku v rozbaľovacej ponuke.

Skratky pre webové stránky

Ctrl+P

Vytlačí aktuálnu stránku.

Ctrl+S

Uloží aktuálnu stránku.

F5 alebo Ctrl+R

Znova načíta aktuálnu stránku.

Esc

Zastaví načítavanie aktuálnej stránky.

Ctrl+F

Otvorí panel vyhľadávania.

Ctrl+G alebo F3

Nájde ďalšiu zhodu pre váš vstup v paneli vyhľadávania.

Ctrl+Shift+GShift+F3 alebo Shift+Enter

Vyhľadá predchádzajúcu zhodu pre váš vstup v paneli vyhľadávania.

Kliknite stredným tlačidlom myši (prípadne kolieskom na myši).

Aktivuje funkciu aické posúvanie. Počas pohybu myšou sa stránka posúva v závislosti od smeru myši.

Ctrl+F5 alebo Shift+F5

Znova načíta aktuálnu stránku. Obsah vo vyrovnávacej pamäti sa ignoruje.

Stlačte kláves Alt a kliknite na odkaz.

Prevezme cieľ odkazu.

Ctrl+U

Otvorí zdroj aktuálnej stránky.

Presuňte myšou odkaz do panela so záložkami

Uloží odkaz ako záložku.

Ctrl+D

Uloží vašu aktuálnu webovú stránku ako záložku.

Ctrl+Shift+D

Uloží všetky otvorené stránky v novom priečinku ako záložky.

F11

Otvorí stránku v režime zobrazenia na celú obrazovku. Stlačením klávesu F11 ukončíte zobrazenie na celú obrazovku.

Ctrl a + alebo stlačte kláves Ctrl a posúvajte kolieskom myši smerom nahor.

Zväčší obsah stránky.

Ctrl a  alebo stlačte kláves Ctrl a posúvajte kolieskom myši smerom nadol.

Zmenší obsah stránky.

Ctrl+0

Vráti obsah stránky do normálnej veľkosti.

Medzerník

Posunie webovú stránku nadol.

Home

Prejde do hornej časti stránky.

End

Prejde do dolnej časti stránky.

Stlačte kláves Shift a posuňte kolieskom myši.

Stránka sa posunie vodorovne.

Textové skratky

Ctrl+C

Skopíruje zvýraznený obsah do schránky.

Ctrl+V alebo Shift+Insert

Vloží obsah zo schránky.

Ctrl+Shift+V

Vloží obsah zo schránky bez formátovania.

Ctrl+X alebo Shift+Delete

Odstráni zvýraznený obsah a skopíruje ho do schránky.