Adresa sídla a prevádzky
Obchodné meno:
Sídlo firmy:
Web:
E-mail:
Telefón:
Ambulantná starostlivosť:
E-mail:
Telefón:
Maloobchodná prevádzka:
E-mail:
Telefón:
MCC Services, s.r.o.
Moyzesova 1441, 022 01 Čadca
www.mccservices.sk
mccservices@mccservices.sk
0905 - 438 654
Moyzesova 1441, 022 01 Čadca
Po,Ut: 6,30-14,30,Str: 6,30-16,00, Št: 6,30-14,00, Pia:6,30-13,30
ambulancia@mccservices.sk
041 - 43 244 91
Skalité 1137, 023 14 Skalité
Pondelok až piatok: 7,15 hod - 16,00 hod
Sobota: 7,00 hod - 11,00 hod
skalite@mccservices.sk
0908 - 928 051
Užitočné kontakty:
Záchranná služba:
112
Hasiči:
150
Polícia:
158
Obec.úrad Skalité:
Lekáreň Skalité:
Ambul.dospolí Skalité:
Ambul. deti Skalité:
Gynek.amb. Skalité:
Zubná amb.Skalité:
Farský úrad Skalité:
Tel.: 041 - 43 76 106,
Tel.: 041 - 43 76 279
Tel.: 041 - 40 00 388
Tel.: 041 - 43 76 239
Tel.: 041 - 43 76 193
Tel.: 041 - 43 76 151
Tel.: 041 - 43 76 136,
VšZP Čadca:
Sociálna poisťovňa:
Kysucká nemocnica:
Ambul.pohotovosť CA:
tel.: 0850 - 003 003, Paláriková 91, 022 01 Čadca,
tel.: 0800 - 123 123, 041 - 46 04 111, Štúrová 91, 022 01 Čadca,
tel.: 041 - 46 04 111, Paláriková 2311, 022 01 Čadca,
Tel.: 041 - 46 04 127
Odpočítateľná položka na zdravotné poistenie od roku 2015
Od roku 2015 sa vďaka odpočítateľnej položke na zdravotné poistenie zvýši čistá mzda vyše 600 tisíc zamestnancom s najnižšími príjmami. Novela zákona č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o zdravotnom poistení"), ktorá nadobudla účinnosť od 1. januára 2015, priniesla novinku v oblasti odvodov poistného na verejné zdravotné poistenie.
Čítajte viac o odpočítateľnej položke na zdravotné poistenie...
Ak pokus vyjde na 1. raz, niekde sa stala chyba.
Všetci radi starneme, keď máme osemnásť.
Dobré urobené je vždy viac ako dobré povedané.
Šťastie je ako ozvena. Ozve sa Ti, ale nepríde ku Tebe.
info@mccservices.sk
www.farnostskalite.sk
www.skalite.sk
www.vszp.sk
www.socpoist.sk
www.kysuckanemocnica.sk