Láska je jediné bohatstvo, ktoré rastie tým, že sa s nim človek delí.
Priateľom je ten, kto vie o Tebe všetko a predsa Ťa má stále rovnako rád.
Lieková závislosť
Prvá pomoc pri otrave liekmi
Rizikové skupiny pacientov
Otázky a odpovede o liekoch
Zmeny v liekoch schválené zákonom
Charakteristiky jednotlivých IS
<--- Čítajte tiež --->
Informácie k liekom
Registrované humánne lieky
Účinné látky
ATC skupiny
Lieky
Zdravotné pomôcky
Dietetické potraviny
Lieky - spôsob úhrady A
Kategorizácia 2016 .xls
Úradne určená cena .xls
Lieky
Zdravotné pomôcky
Dietetické potraviny
Popisy .rtf
Odbornosť lekárov
Limity zdravotn.pomôcok
Indikačné obmedzenia
Ako správne užívať lieky
Aplikácia lieku
Dlhodobé užívanie liekov
Liekové interakcie
Nežiaduce účinky lieku
Účinky lieku
Uchovávanie liekov