Pracovný kalendár – Slovensko 2021

 

P

U

S

Š

P

S

N

Týždeň

Dekáda

Mesiac

Štvrťrok

 

číslo

prac.dní

číslo

prac.dní

číslo

prac.dní

p.hodín

súhrn

 

Január

 

 

 

 

1

2

3

53

0

1

4

1

19
2*

152
168^


142.5+
157.5+^

 

4

5

6

7

8

9

10

1

4

2

8

11

12

13

14

15

16

17

2

5

18

19

20

21

22

23

24

3

5

3

7

25

26

27

28

29

30

31

4

5

 

 

P

U

S

Š

P

S

N

 

 

Týždeň

 

 

Dekáda

 

 

Mesiac

 

 

Štvrťrok

 

číslo

prac.dní

číslo

prac.dní

číslo

prac.dní

p.hodín

súhrn

 

Február

1

2

3

4

5

6

7

5

5

4

8

2

20
0*

160
160^


150+
150+^

 

8

9

10

11

12

13

14

6

5

5

7

15

16

17

18

19

20

21

7

5

6

5

22

23

24

25

26

27

28

8

5

 

 

P

U

S

Š

P

S

N

 

 

Týždeň

 

 

Dekáda

 

 

Mesiac

 

 

Štvrťrok

 

číslo

prac.dní

číslo

prac.dní

číslo

prac.dní

p.hodín

súhrn

 

Marec

1

2

3

4

5

6

7

9

5

7

8

3

23
0*

184
184^


172.5+
172.5+^

62
2*
prac.dní

496
512^

465+
480+^
p.hodín

8

9

10

11

12

13

14

10

5

8

7

15

16

17

18

19

20

21

11

5

22

23

24

25

26

27

28

12

5

9

8

29

30

31

 

 

 

 

13

3

 

 

P

U

S

Š

P

S

N

 

 

Týždeň

 

 

Dekáda

 

 

Mesiac

 

 

Štvrťrok

 

číslo

prac.dní

číslo

prac.dní

číslo

prac.dní

p.hodín

súhrn

 

Apríl

 

 

 

1

2

3

4

13

1

10

5

4

20
2*

160
176^


150+
165+^

 

5

6

7

8

9

10

11

14

4

11

7

12

13

14

15

16

17

18

15

5

19

20

21

22

23

24

25

16

5

12

8

26

27

28

29

30

 

 

17

5

 

 

P

U

S

Š

P

S

N

 

 

Týždeň

 

 

Dekáda

 

 

Mesiac

 

 

Štvrťrok

 

číslo

prac.dní

číslo

prac.dní

číslo

prac.dní

p.hodín

súhrn

 

Máj

 

 

 

 

 

1

2

17

0

13

6

5

21
0*

168
168^

157.5+
157.5+^

 

3

4

5

6

7

8

9

18

5

10

11

12

13

14

15

16

19

5

14

8

17

18

19

20

21

22

23

20

5

24

25

26

27

28

29

30

21

5

15

7

31

 

 

 

 

 

 

22

1

 

 

P

U

S

Š

P

S

N

 

 

Týždeň

 

 

Dekáda

 

 

Mesiac

 

 

Štvrťrok

 

číslo

prac.dní

číslo

prac.dní

číslo

prac.dní

p.hodín

súhrn

 

Jún

 

1

2

3

4

5

6

22

4

16

8

6

22
0*

176
176^


165+
165+^

63
2*
prac.dní

504
520^

472.5+
487.5+^
p.hodín

7

8

9

10

11

12

13

23

5

17

6

14

15

16

17

18

19

20

24

5

21

22

23

24

25

26

27

25

5

18

8

28

29

30

 

 

 

 

26

3

 

 

P

U

S

Š

P

S

N

 

 

Týždeň

 

 

Dekáda

 

 

Mesiac

 

 

Štvrťrok

 

číslo

prac.dní

číslo

prac.dní

číslo

prac.dní

p.hodín

súhrn

 

Júl

 

 

 

1

2

3

4

26

2

19

6

7

21
1*

168
176^


157.5+
165+^

 

5

6

7

8

9

10

11

27

4

20

7

12

13

14

15

16

17

18

28

5

19

20

21

22

23

24

25

29

5

21

8

26

27

28

29

30

31

 

30

5

 

 

P

U

S

Š

P

S

N

 

 

Týždeň

 

 

Dekáda

 

 

Mesiac

 

 

Štvrťrok

 

číslo

prac.dní

číslo

prac.dní

číslo

prac.dní

p.hodín

súhrn

 

August

 

 

 

 

 

 

1

30

0

22

7

8

22
0*

176
176^


165+
165+^

 

2

3

4

5

6

7

8

31

5

9

10

11

12

13

14

15

32

5

23

8

16

17

18

19

20

21

22

33

5

23

24

25

26

27

28

29

34

5

24

7

30

31

 

 

 

 

 

35

2

 

 

P

U

S

Š

P

S

N

 

 

Týždeň

 

 

Dekáda

 

 

Mesiac

 

 

Štvrťrok

 

číslo

prac.dní

číslo

prac.dní

číslo

prac.dní

p.hodín

súhrn

 

September

 

 

1

2

3

4

5

35

2

25

7

9

20
2*

160
176^


150+
165+^

63
3*
prac.dní

504
528^

472.5+
495+^
p.hodín

6

7

8

9

10

11

12

36

5

26

5

13

14

15

16

17

18

19

37

4

20

21

22

23

24

25

26

38

5

27

8

27

28

29

30

 

 

 

39

4

 

 

P

U

S

Š

P

S

N

 

 

Týždeň

 

 

Dekáda

 

 

Mesiac

 

 

Štvrťrok

 

číslo

prac.dní

číslo

prac.dní

číslo

prac.dní

p.hodín

súhrn

 

Október

 

 

 

 

1

2

3

39

1

28

6

10

21
0*

168
168^


157.5+
157.5+^

 

4

5

6

7

8

9

10

40

5

29

8

11

12

13

14

15

16

17

41

5

18

19

20

21

22

23

24

42

5

30

7

25

26

27

28

29

30

31

43

5

 

 

P

U

S

Š

P

S

N

 

 

Týždeň

 

 

Dekáda

 

 

Mesiac

 

 

Štvrťrok

 

číslo

prac.dní

číslo

prac.dní

číslo

prac.dní

p.hodín

súhrn

 

November

1

2

3

4

5

6

7

44

4

31

7

11

20
2*

160
176^


150+
165+^

 

8

9

10

11

12

13

14

45

5

32

6

15

16

17

18

19

20

21

46

4

22

23

24

25

26

27

28

47

5

33

7

29

30

 

 

 

 

 

48

2

 

 

P

U

S

Š

P

S

N

 

 

Týždeň

 

 

Dekáda

 

 

Mesiac

 

 

Štvrťrok

 

číslo

prac.dní

číslo

prac.dní

číslo

prac.dní

p.hodín

súhrn

 

December

 

 

1

2

3

4

5

48

3

34

8

12

22
1*

176
184^


165+
172.5+^

63
3*
prac.dní

504
528^

472.5+
495+^
p.hodín

6

7

8

9

10

11

12

49

5

35

6

13

14

15

16

17

18

19

50

5

20

21

22

23

24

25

26

51

4

36

8

27

28

29

30

31

 

 

52

5

 

 

Legenda:

 

·                     *Počet platených sviatkov

·                     ^Počet pracovných hodín vrátane platených sviatkov