Obezita je chronické ochorenie. Je to významný rizikový faktor, ktorý patrí medzi ovplyvniteľné rizikové faktory aterosklerózy a ktorý sa podieľ inarozvoji iných závažných ochorení.

Obezita zaťažuje srdce. Dochádza k objemovému preťaženiu ( vyšší minútový výdaj srdca pre zabezpečenie zvýšených nárokov nárokov perifernych tkanív), v neskorších štádiách i k tlakovému preťaženiu pri vzostupe krvného tlaku. Nastáva porušenie funkcie srdca, príde k anatomických zmenám, čo môže v 10 - 15% viesť k zlyhaniu srdca. Zvyšuje sa hladina cholesterolu, tukov v krvi,čomázanásledok zvýšené riziko aterosklerózy, infartku myokardu, cievnych mozgových príhod

K mechanickýcm následkom patrí rýchlejšie opotrebenie kĺbnych plôch kĺbov, degeneruje chrupavka. Môžu opúchať nohy.

Rozvíja sa Pickwick sy - t.j. poruchy pľúcnej ventilácie v dôsledku zvýšeného stavu bránice, vzostup koncetrácie CO2 v krvi , ospalosť, zmoženie červených krviniek, cyanóza - modré zafarbenie slizníc a kože ako náskedok zníženého okysličovania krvi, náchylnosť k trobózam pre zvýšenmú viskozitu krvi.

Nádory prsníka, maternice, vaječníkov, hrubého čreva , prostaty

Riziká pre - Diabetes mellitus II. typu, poruchy tolerancie glukózy, zvýšenie hladiny kyseliny močovej, triglyceridov, cholesterolu, zníženie využiteľnosti inzulínu. Pokles hmotnosti o 10% môže viesť k poklesu metabolických odchyliek až o 50%.

Ako vzniká Obezita?

Je to nepomer medzi prijímanou energiou v strave a výdajom. Nadbytočná energia sa ukladá vo forme tuku. Na vznik obezity má okrem dedičného faktoru, hormónov tyroxínu( urýchľuje spaľovanie výživných látok), inzulínu ( podporuje tvorbu tukov) vplyv nadmerná konzumácia tukov živočíšneho pôvodu, výrobkov z bielej múky, sladkostí, cukrárenských výrobkov a alkoholu.

Dedičné faktory sa podieľajú 20 - 40 % na celkovej energetickej bilancii organizmu.

Nadváhu možno stanoviť rôznymi spôsobmi okremsubj. posúdenia i na základe rôznych merateľných údajov. Základné údaje o výške a hmotnosti možno využiť pri stanovení indexu telesnej hmotnosti -Body mass indesu a to nasledovne:

BMI = hmotnosť [kg] / výška [m ] na druhú.

Ak si chceš vypočítať BMI clickni www.ruvztn.sk Poradňa zdravia\ elektronické vzdelávanie\ obehová sústava \nadhmotnosť aobezita

Stanovenie ideálnej hmotnosti podľa Brocka: (výška [cm] - 100) x 0,9 - ideálna hmotnosť

Ako dlho sa musím pohybovať, aby som spálil /spálila 600kJ (150 kcal) energie???