PF 2023
Nech každý deň vroku 2023 je pre Vás požehnaný, úspešný, pokojný a krásny.
Šťastie tomu, kto ho nemá, lásku tomu, kto je sám.
Pour Féliciter 2023