Čítajte tiež --->
Knihy boli moji živí priatelia. Bolo ich málo, ale vyčítala som z nich aj to, čo autori do nich nevložili.
Správne písanie
Návyky a zásady pre správne písanie
Príklady správneho a nesprávneho písania
Čím písať a kresliť
Video prezentácia výrobkov
www.centropen.sk
www.ako-spravne-pisat.sk
Odporúčame --->
Správna vyslovnosť u predškolákov
Fonematické uvedomovanie
Vývoj myslenia posilníte čítaním a písaním

Vývoj myslenia posilníte čítaním a písaním

Hoci moderné technológie nás pre svoju jednoduchosť lákajú, myslenie svojich detí posilníme skôr pravidelným písaním a čítaním, než „behaním“ prsta po displeji. Práve tá možnosť rozptýlenia a ľahké ovládanie moderných technológií zapríčiňuje to, prečo aj vo voľnom čase píše klasicky rukou stále menej detí a namiesto knižky radšej volí online hry a seriály. Napriek tomu, že niektoré počítačové hry môžu mať na ich vývoj pozitívny vplyv, pravidelné čítanie a písanie je pre deti prínosnejšie. Zaobstarajte svojím potomkom preukážku do knižnice, zásobujte ich dostatkom klasických aj elektronických kníh a kedykoľvek bude možnosť, nechajte ich písať rukou. Napomáhate im tak rozširovať slovnú zásobu a tým aj rýchlosť a charakter ich vyjadrovacích schopností