Zvýšenie súm stravného od 1.9.2024

Zdroj:  www.relia.sk

 

 

Dňa 4.6.2024 zverejnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky predbežnú informáciu o návrhu opatrenia o sumách stravného.

 

Predbežná informácia má označenie PI/2024/129 a môžete ju nájsť na portáli SLOV-LEX.

 

V predbežnej informácii ministerstvo potvrdzuje, že rast cien dosiahol hodnotu 5,3 %, tým pádom nové sumy stravného budú vo výške uvedenej ďalej.

 

Návrh opatrenia o sumách stravného bude zverejnený do medzirezortného pripomienkového konania (MPK) ešte v júni 2024. Po ukončení MPK sa opatrenie zverejní v Zbierke.

Na základe doterajších skúseností s trvaním legislatívneho procesu možno predpokladať, že nové sumy stravného budú platné od 1. septembra 2024.

 

Dňa 25.6.2024 zverejnilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky na portáli Slov-lex.sk návrh opatrenia o sumách stravného do MPK pod číslom LP/2024/310.

 

Podľa predloženého návrhu budú nové sumy stravného platné od 1. septembra 2024.

 

 

Sumy stravného sa zvýšia nasledovne:

Poznámka: Sumy stravného sa zvyšujú o percento nárastu cien za sledované obdobie, teda o 5,3 %. Výsledné sumy sa zaokrúhľujú na desať eurocentov nahor.

 

Sumy stravného pri pracovných cestách boli predtým naposledy upravené opatrením č. 368/2023 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a od 1. októbra 2023 do 31. augusta 2024 platili sumy stravného:

 

 

STRAVOVANIE ZAMESTNANCOV

Teplé jedlo

Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na jedlo príspevkom vo výške najmenej 55 % ceny jedla, najviac však sumou vo výške 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Príspevok zamestnávateľa sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Od 1. septembra 2024 sa zvýši maximálny možný príspevok zamestnávateľa na jedlo na sumu vypočítanú ako 55 % z 8,30 € = 4,57 €.

Časť ceny jedla môže pokryť príspevok zo sociálneho fondu, jeho výška nie je limitovaná.

Zvyšok ceny jedla si dopláca zamestnanec.

 

Príklady

Cena jedla je 5,50 €. Príspevok zamestnávateľa môže byť v rozmedzí od 55 % z ceny jedla 5,50 € = 3,03 € až do 4,57 €.

Cena jedla je 7 €. Príspevok zamestnávateľa môže byť v rozmedzí od 55 % z ceny jedla 7 € = 3,85 € až do 4,57 €.

 

GASTROLÍSTKY

Ak zamestnávateľ zabezpečuje stravovanie zamestnancov prostredníctvom tzv. gastrolístkov, tak hodnota gastrolístka musí byť najmenej 75 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín.

Od 1. septembra 2024 sa zvýši najnižšia možná hodnota gastrolístka na sumu vypočítanú ako 75 % z 8,30 € = 6,23 €.

Zamestnávateľ prispieva zamestnancom na gastrolístok príspevkom vo výške najmenej 55 % ceny gastrolístka, najviac však sumou vo výške 55 % stravného poskytovaného pri pracovnej ceste v trvaní 5 až 12 hodín podľa osobitného predpisu. Príspevok zamestnávateľa sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent nahor.

Od 1. septembra 2024 sa zvýši maximálny možný príspevok zamestnávateľa na gastrolístok na sumu vypočítanú ako 55 % z 8,30 € = 4,57 €.

Časť ceny gastrolístka môže pokryť príspevok zo sociálneho fondu, jeho výška nie je limitovaná.

Zvyšok ceny gastrolístka si dopláca zamestnanec.

*

Príklad

Pri najnižšej možnej cene gastrolístka 6,23 € je príspevok zamestnávateľa najmenej 3,43 € a najviac 4,57 €.

 

Finančný príspevok na stravovanie

Finančný príspevok na stravovanie je rovnaký ako suma, ktorou zamestnávateľ prispieva zamestnancom na jedlo alebo na gastrolístok.

Od 1. septembra 2024 sa zvýši najnižšia možná suma finančného príspevku na sumu vypočítanú ako 55 % zo 75 % z 8,20 € = 3,43 €.

Od 1. septembra 2024 sa zvýši najvyššia možná suma finančného príspevku na sumu vypočítanú ako 55 % z 8,20 € = 4,57 €.

Okrem toho môže zamestnávateľ poskytovať finančný príspevok zo sociálneho fondu, jeho výška nie je limitovaná.