...Gif - animácie ...

 
 
... okienko zdravia ...
 

                                                       Choroba a jej význam v živote človeka


Choroby, ako už určite vieme, vznikajú zväčša dlhodobým procesom. Choroba nevznikne v tele človeka zo dňa na deň (netýka sa to infekcií, úrazov a pod.). Dlhodobé príčiny chorôb môžu byť viaceré. Sú to napríklad znečistenie prostredia, nesprávna strava, geopatogénne zóny, málo pohybu a podobne. Lenže najviac vplývajúci faktor, ktorý oslabí imunitu a dovolí týmto menej podstatným príčinám chorôb ochromiť organizmus sú naše myšlienky, slová a skutky. Lekári to zhrnuli pod slovo – STRES. Je to pravda, len sa treba zamyslieť nad tým, prečo prežívame stres. Veď nie pre každého určitá informácia alebo situácia vyvoláva stres. Ako je to možné? Najlešie si to zrejme vysvetlíme na príkladoch zo života.
Každá choroba signalizuje, že niečo nie je v poriadku. Je to reč tela. Napríklad ochorenia pŕs u žien signalizujú, že nie je v poriadku vzťah k partnerovi. Môže to byť odpor, zatŕpknutosť, averzia na partnera. Žena prežíva stres, lebo vzťah nefunguje podľa jej predstáv. Kvôli tomu sa trápi a rôznym spôsobom myslenia si ubližuje. Jasnovidec by v takomto prípade uvidel, alebo novodobé prístroje na fotenie aury a čakier (jemné energíe fyzickému zraku neviditeľné) by zaznamenali, tmavé fľaky energie v oblasti prsníka. To znamená, že energia, ktorá má za úlohu obnovovať zdravie fyzických buniek je zaťažená “stresom” v príslušnej oblasti. Vtedy už ľahko k ochoreniu prispeje aj nesprávna strava, cigareta, alkohol a pod., ktoré by za normálneho fungovania energií orgánu neublížili človeku. Preto vedľajšie faktory sa uplatnia najprv na oslabenom mieste. Tu by som ešte rád spresnil, že nemusí ísť o partnera – manžela. Môže to byť aj dieťa alebo priateľ. Nepomôže v takýchto prípadoch liečiť iba fyzické telo, či už lekárom alebo liečiteľom, pretože lekár sice odstráni kus tela, lenže negatívnych energií (príčiny našej choroby) sme sa nezbavili a ak pacient nezmenil svoj postoj, tak bude sa to obnovovať a zhoršovať. Je to podobné, ako keď odstránime v aute kontrolku na olej, ktorá nám svieti, namiesto toho, aby sme doplnili olej. Liečiteľ odstráni negatívne energie, čím dochádza ku krátkodobému zlepšenie zdravotného stavu, lenže tu platí to isté a negatívne energie sa nahromadia znovu. Pacientke neostáva nič iné k uzdraveniu, iba odpustiť partnerovi, alebo prijať partnera takého, aký je. Nestačí v sebe dusiť to, čo sa nám nepáči, ale problém je potrebné vyriešiť tak, aby sme si mohli od srdca povedať, že sme spokojní a šťastní so svojim partnerom.
Na tomto príklade vidíme, že okrem nášho fyzického tela, máme aj jemnešie telá pozostávajúce takisto z energií. Veď aj fyzické telo je zložené iba z energií, len s tým rozdielom, že tieto energie sú viac zhustené a preto ich vidíme ako hmotu. Fyzický zrak (hmotný zrak) vidí iba hmotné veci. Nehmotným zrakom (jasnovidný – duchovný zrak) vidíme jemnejšie enegie. Veď aj zvuk nevidíme, ale máme vyvinutý zmysel, ktorým počujeme zvuk, síce nie celú frekvenciu zvuku ale predsa. Energie posielané vzduchom televíznymi vysielačmi slúžiace na televízne a rozhlasové vysielanie takisto nevidíme, rovnako ako naše myšlienky, ktoré sú tiež jemnou energiou. Tieto jemné energie vedia zachytiť iba prístroje, alebo človek pomocou jemnohmotných orgánov. Každý človek má jemnohmotné telá a preto má aj schopnosť vidieť myšlienky, auru, čakry, duchovné bytosti a pod., lenže málokto ich má dostatočne rozvinuté.
V poslednej dobe je už dostatok kníh s problematikou – “duchovné príčiny chorôb”, je to napríklad: Posolstvo tvojho tela, od prof. Kurt Tepperwein, alebo Co nám tělo říká aneb po stopách nemocí – II.vydání od Miroslava Hrabicu.
Iste teraz už tušíte, aký má pre ľudí choroba význam. Ľudia sú v neustálom vývoji a každý na konci svojej cesty by mal dosiahnuť dokonalosť, ako nám to ukázal náš vzor Ježiš Kristus. Preto choroby sú k nášmu dobru, aby sme vedeli, kedy ideme nesprávnym smerom, aby sme nespadli v našom vývoji ešte nižšie. Choroby nás tak prinútia sa nad sebou zamyslieť a zmeniť sa. Určite poznáte prípady, keď človek, ktorý zistil, že je nevyliečiteľne chorý, sa zrazu zmenil o “180 stupňov”, začal mať iné priority v živote a vyzdravel. Ten kto sa nedokáže zmeniť ani počas ťažkej choroby a stále pokračuje v štýle života ako predtým, tomu je ťažko pomôcť. Veď aj Ježiš povedal človeku, ktorého práve vyliečil, “si zdravý, choď a viac už nehreš, lebo bude ešte horšie”. Tu došlo k tomu, čo som písal pri liečiteľovi. Dokázal odstrániť rokmi nahromadené negatívne energie, ktoré mu zabraňovali v obnovení zdravia buniek tela a vedel, že ak ten človek bude ďalej hrešiť – žiť nesprávnym spôsobom života, či už myšlienkami, slovami alebo skutkami, tak bude ešte viac chorý.
A na záver by som rád vyslovil svoj názor k otázke, ktorá trápi veľa veriacich ľudí a nevedia nájsť logickú odpoveď. “Prečo dobrý človek ochorie skôr ako zlý človek”. Od farárov sme počuli odpoveď, že je to vôľa Božia a Boh skúša spravodlivých. Pre mňa to bola stále nelogická odpoveď a nezodpovedala môjmu pohľadu na Božiu spravodlivosť. Ak veríme tomu, čo je v Biblii napísané, tak by sme mali vedieť, že človek má slobodnú vôľu a Boh nechce nikoho trápiť, pretože On je nekonečná láska. Ustanovil spravodlivé zákony, podľa ktorých sa riadi celý vesmír a aj On, pretože aj zákonodarca sa riadi svojími zákonami a nechce ich porušovať, keďže je naším vzorom. Božie zákony sú spravodlivé a pomáhajú nám dospieť k dokonalosti. Kto túži po Božej prítomnosti a pracuje na sebe v súlade s Božími zákonami, ten aj skôr je upozorňovaný napríklad chorobou, že robí niečo nesprávne. U takého človeka, ktorý postúpil vyššie vo svojom duchovnom vývoji, už nemá miesto klamstvo, ohováranie a podobné menšie hriechy, preto už aj za také
to priestupky môže byť upozorňovaný chorobou. Predtým však bude upozornený na svoje chyby inak, napríklad snami, ibaže málokto si sen zapamätá a ak áno, nevie si ho správne vyložiť. Naopak človek, ktorý je na nižšom stupni duchovného vývoja, ktorý robí oveľa horšie chyby, nebude hneď upozorňovaný za klamstvo, ohováranie a pod., pretože sa musí najprv vyliečiť z ťažších trestných činov, ako je napr. ublíženie na zdraví. Veď ak by bol za všetko upozorňovaný chorobou takou mierou, ako slušný človek, tak dlho by nežil a nestihol by ani pochopiť svoje nesprávne činy. Ak to nevedel pochopiť sám, musí prežiť na vlastnej koži to, čo robil iným. Každému je dávané toľko, koľko dokáže zniesť. Je tu ešte viac dôvodov a ak budete nad touto témou meditovať, určite Vás napadnú.Vonkajšia ponuka
Vitajte na stránke:      MCC Services, s.r.o.

.....Je tisíc chorôb, ale iba jedno zdravie..... Zdravie nie  všetkým, ale bez zdravia je všetko ničím….. Lekár mi síce odporúčal pohyb, ale nepredpísal, ktorým smerom…. Nemocné telo potrebuje lekára, nemocná duša priateľa..... Lekár lieči, príroda uzdravuje….. Len choď k lekárovi, choroba sa už nájde..... Lekárska veda už tak pokročila, že dnes už človek len málokedy zomrie bez lekárskej pomoci..... Keby sa o chorobách menej hovorilo, boli by ľudia zdravší..... Lekárska veda urobila až také závratné pokroky, že prakticky už nenájdeme zdravého človeka..... Zdraví sú len tí, ktorí ešte nevedia že sú nemocní..... Človek je zdravý, ak ho zakaždým bolí niekde inde..... Skleróza je najkrásnejšia choroba. Nebolí a každý deň sa človek dozvie niečo nové..... Lekári sú šťastní ľudia, pretože na ich úspechy sa díva slnko a ich omyly zakrýva zem.....

<
Počasie Banská Bystrica - Svieti.com
<