...Gif - animácie ...

 
 
 
... okienko zdravia ...
 

                                                       Chronické zlyhavanie srdca


Chronické srdcové zlyhávanie (CHSZ) je zložité ochorenie, ktoré môže mať rôznu príčinu, prejavy i prognózu. Obyčajne ide o dôsledok iného kardiovaskulárneho ochorenia. Srdcové zlyhávanie neznamená, že srdce sa odrazu zastaví, pri tomto ochorení však jeho schopnosť rozvádzať krv v organizme slabne, a tak nedodáva orgánom v tele dostatok kyslíka a živín. Srdcové komory sa začnú zmršťovať silnejšie a rýchlejšie, aby dokázali potreby organizmu zabezpečiť, čím sa srdce ďalej oslabuje. CHSZ teda nevzniká náhle, ale ide o dlhodobý proces, pri ktorom sa srdce postupne vyčerpáva a slabne.
Chronické srdcové zlyhávanie je hendikepujúce ochorenie so zlými vyhliadkami do budúcnosti. Miera prežívania pacientov s týmto ochorením je podobná prežívaniu pacientov s rakovinou hrubého čreva a horšia ako u pacientov s rakovinou prsníka alebo prostaty. Až polovica pacientov s CHSZ zomiera v priebehu 4 rokov a pacienti so závažným srdcovým zlyhávaním dokonca v priebehu jedného roka. Riziko úmrtia rastie vekom, ako aj vtedy, keď pacient zároveň trpí cukrovkou, fibriláciou predsiení a zníženou funkciou obličiek. Srdcové zlyhávanie je zodpovedné za 5 % akútnych hospitalizácií a toto ochorenie sa vyskytuje u každého desiateho hospitalizovaného pacienta. Na Slovensku je každoročne zodpovedné asi za 14 000 hospitalizácií.
Významným faktorom zvyšujúcim riziko hospitalizácie a smrti pacientov s CHSZ je zvýšená srdcová frekvencia. U pacientov so srdcovou frekvenciou rovnou alebo vyššou ako 70 úderov za minútu významne rastie výskyt kardiovaskulárnych príhod, naopak najlepšiu prognózu majú pacienti s dosiahnutou frekvenciou nižšou ako 60 úderov za minútu.
Príčiny chronického srdcového zlyhávania Chronické srdcové zlyhávanie môžu spôsobiť rôzne príčiny, ktoré poškodzujú alebo oslabujú srdcový sval. Patria medzi ne napríklad:
Koronárna choroba srdca – ide o ochorenie ciev, ktoré privádzajú krv a kyslík do srdca. Pokiaľ sú cievy zablokované alebo závažne zúžené, prúdenie krvi do srdca sa znižuje a srdce nedostáva dostatok živín a kyslíka. Podľa odhadov spôsobuje koronárna choroba srdca až 70 % prípadov srdcového zlyhávania.
Srdcový infarkt – k akútnemu zlyhaniu srdca dochádza, keď sa koronárne cievy náhle zablokujú, čo zastaví prúdenie krvi do srdca a časť alebo celý srdcový sval stráca prísun kyslíka. V súčasnosti už mnohí pacienti srdcový infarkt prežívajú, no dochádza pri ňom k poškodeniu srdca a zjazveniu tkaniva, ktoré už viac nie je schopné správne fungovať.
Kardiomyopatia – ide o ochorenie/poškodenie samotného srdcového svalu. Medzi príčiny patria napríklad ochorenia ciev a poruchy krvného obehu, infekcie, ale aj nadmerné požívanie alkoholu či užívanie drog. Kardiomyopatia je zodpovedná asi za 10 % všetkých prípadov CHSZ.
Iné ochorenia, ktoré zaťažujú srdce:
• hypertenzia
• ochorenie srdcových chlopní
• fibrilácia predsiení
• ochorenie štítnej žľazy
• ochorenia obličiek
• cukrovka
• vrodené srdcové chyby
Čím viac týchto faktorov sa vyskytuje súčasne, tým je pravdepodobnosť chronického zlyhávania srdca vyššia.
Príznaky chronického srdcového zlyhávania
Prejavy závisia od štádia ochorenia a celkového fyzického stavu pacienta. Niektorí nepociťujú žiadne príznaky, u iných môžu byť mierne, ale aj závažné a veľmi obťažujúce. Niekedy sa objavujú a opäť odznievajú, inokedy pretrvávajú neustále.
Dýchavica - ktorá sa s postupom ochorenia zhoršuje, najskôr sa objavuje len pri námahe, v pokročilejších štádiách aj v pokoji
Svalová slabosť
Zadržiavanie vody a tekutín – oslabené srdce pumpuje do obličiek menej krvi a tak nie sú schopné správne fungovať. To vedie k zadržiavaniu tekutín v organizme a prejavom ako sú opuchy členkov, nôh a trupu (tzv. edémy) a zvýšenie hmotnosti.
Noktúria - častejšie močenie počas noci
Strata chuti do jedla a nevoľnosť
Závraty, únava a slabosť – tieto príznaky sú spôsobené nedostatočným prekrvením orgánov v tele
Rýchle alebo nepravidelné búšenie srdca – srdce môže tĺcť rýchlejšie alebo nepravidelne v snahe zabezpečiť prekrvenie organizmu
Nafukovanie a pocit plnosti brucha
Zápcha
Mentálne prejavy – zmätenosť, závrate, poruchy pamäte
Štádiá ochorenia
Chronické srdcové zlyhávanie je progresívne a môže sa časom zhoršovať. Podľa závažnosti prejavov sa toto ochorenie rozdeľuje do štyroch tried, ktoré sa určujú meraním námahy, akú pacient zvládne, kým sa u neho prejaví dýchavičnosť. Trieda ochorenia napovedá, aká liečba je pre pacienta potrebná.
Trieda I: Bez obmedzenia telesnej aktivity. Pacienti majú chorobu srdca, no bežná telesná záťaž nespôsobuje neprimeranú dýchavicu, únavu ani palpitácie (búšenie srdca).
Trieda II: Mierne obmedzenie fyzickej aktivity – v pokoji sa neobjavujú ťažkosti, ale bežná aktivita spôsobuje neprimeranú dýchavicu, únavu alebo palpitácie.
Trieda III: Výrazné obmedzenie fyzickej aktivity. V pokoji nie sú prítomné ťažkosti, no už menšia než bežná fyzická aktivita spôsobuje neprimeranú dýchavicu, únavu alebo palpitácie.
Trieda IV: Neschopnosť vykonávať akúkoľvek telesnú aktivitu bez ťažkostí. Príznaky môžu byť prítomné aj v pokoji. Ťažkosti sa zvýrazňujú pri akejkoľvek telesnej aktivite.
Diagnostika
Diagnostika CHSZ nie je jednoduchá, keďže podobné príznaky môžu mať aj rôzne iné ochorenia, preto musí lekár dôkladne vyhodnotiť všetky prejavy, anamnézu pacienta, ako aj výsledky vyšetrení krvi a srdca. Súčasť diagnostiky CHSZ tvoria:
Anamnéza
Pred vyšetreniami na diagnostiku srdcového zlyhávania sa lekár pacienta pýta na príznaky a zdravotnú históriu, či má pacient cukrovku, ochorenie obličiek, angínu, vysoký krvný tlak alebo problémy so srdcom, či fajčí, pije alkohol a aké lieky užíva.
EKG - zaznamenáva elektrickú aktivitu a rýchlosť srdca.
Krvné testy - pomáhajú zhodnotiť funkciu obličiek a štítnej žľazy, hladinu cholesterolu a krvných buniek. Lekár tiež vyšetrí tzv. plazmatické BNP (nátriuretický peptid typu B), ktorého zvýšené hladiny môžu poukazovať na srdcové zlyhávanie. BNP je totiž látka, ktorá sa vylučuje zo srdca pri zmenách tlaku, ku ktorým dochádza pri vzniku a progresii CHSZ. U pacientov s normálnymi hladinami BNP v krvi je srdcové zlyhávanie nepravdepodobné.
Echokardiografia
Skrátene sa nazýva aj „echo“. Toto vyšetrenie prináša dôležité informácie o štruktúre a funkcii srdca, zobrazuje srdcové komory a chlopne, takže je možné skúmať aktivitu srdca.
RTG hrudníka
Umožňuje určiť veľkosť srdca a odhaliť, či sa v okolí pľúc a srdca zhromažďuje tekutina.
Iné vyšetrenia
U niektorých pacientov sa môžu ako súčasť diagnostiky využiť aj ďalšie vyšetrenia:
EF – ejekčná frakcia - odhaľuje, aký objem krvi je srdce schopné vypumpovať s každým úderom. Normálne hodnoty bývajú okolo 55-75 %.
Magnetická rezonancia srdca – využíva sa s cieľom zhodnotiť anatómiu a funkciu srdca u pacientov, u ktorých nepriniesla echokardiografia dostatočné výsledky.
Koronarografia – odporúča sa u pacientov s angínou pectoris.
Katetrizácia – vyšetrenie, ktoré skúma, či sú srdcové cievy upchaté.
Záťažové vyšetrenie – srdce je pri vyšetrení zaťažené a nútené k vyššiemu výkonu prostredníctvom fyzickej námahy alebo pomocou liekov
Liečba CHSZ
V súčasnosti už existuje viacero možností liečby chronického srdcového zlyhávania, aj keď vyliečiť srdce tak, aby bolo opäť ako zdravé, zatiaľ nie je možné. Cieľom liečby je zníženie chorobnosti a úmrtnosti pacientov a zlepšenie kvality ich života. Dôležitá je spolupráca pacienta s lekárom, zmeny životného štýlu, ako aj užívanie predpísaných liekov. S postupom ochorenia môže byť potrebná aj chirurgická a prístrojová liečba. Keďže CHSZ je často dôsledkom iných srdcovocievnych porúch, dôležité je liečiť primárne ochorenie, napríklad hypertenziu, ischemickú chorobu srdca či poruchy srdcovej chlopne.
Pri liečbe CHSZ sa najčastejšie využívajú:
Režimové opatrenia
Pacientom so srdcovým zlyhávaním pri liečbe pomáha dodržiavanie zdravej životosprávy, správnej telesnej hmotnosti, zníženie príjmu soli v potrave, ako aj dostatok fyzickej aktivity a udržiavanie sa v kondícii, vyhýbanie sa kofeínu, alkoholu a tabaku.
Farmakologická liečba
Pri liečbe CHSZ sa využíva viacero rôznych druhov liekov a ich kombinácie. Ich užívanie podľa odporúčania lekára je jeden z najdôležitejších predpokladov účinnej liečby.
Diuretiká - znižujú množstvo tekutiny v tele a pomáhajú zmierniť hromadenie tekutín v dolných končatinách a pľúcach.
ACE inhibítory - znižujú tlak krvi tým, že pomáhajú srdcu pumpovať viac krvi.
Betablokátory - znižujú tlak krvi a spomaľujú srdcovú frekvenciu.
Antagonisti aldosterónu – používajú sa u pacientov so stredným až závažným stupňom srdcového zlyhávania.
Sartany - znižujú tlak krvi a využívajú sa najmä u pacientov, ktorí nemôžu užívať ACE inhibítory.
Ivabradín – pridáva sa k štandardnej liečbe betablokátormi a ACE inhibítormi. Dokáže rýchlo a bezpečne znížiť srdcovú frekvenciu a už po jednom mesiaci liečby, znižuje riziko smrti na srdcové zlyhávanie o 26 %. Táto liečba zároveň znižuje aj potrebu hospitalizácií. Keďže liek prináša tzv. inteligentné zníženie srdcovej frekvencie, nehrozí, že by sa tep srdca znížil až priveľmi – liek zníži frekvenciu práve o toľko, o koľko je to u toho-ktorého pacienta potrebné.
Digoxín - podporuje silnejší a pravidelnejší tlkot srdca.
Pacienti s chronickým srdcovým zlyhávaním obyčajne užívajú kombinovanú liečbu. U všetkých bez ohľadu na triedu ochorenia sa odporúča liečba ACE inhibítormi alebo sartanmi, betablokátormi (pokiaľ u nich nie je liečba kontraindikovaná kvôli inému ochoreniu či nežiaducim účinkom). Podľa prejavov ochorenia sa odporúča aj liečba diuretikami, alebo digoxín. Veľký zmysel pre pacientov s CHSZ môže mať liečba ivabradínom, ktorá môže významne ovplyvniť ich prognózu a kvalitu života.
Napriek zlepšeniu manažmentu chronického srdcového zlyhávania v posledných rokoch a dostupnosti dobrých, kvalitných liekov, pacienti s CHSZ stále zomierajú a v priemere až dvakrát ročne musia byť hospitalizovaní v dôsledku svojho ochorenia...
Chirurgická a prístrojová liečba
Pri liečbe chronického srdcového zlyhávania a jeho komplikácií sa okrem farmakologickej liečby môže využiť viacero prístupov:
Chirurgická liečba – napr. ischemickej choroby srdca alebo porúch chlopní
Prístrojová liečba – automatické implantované defibrilátory, srdcová resynchronizačná liečba
Mechanické podpory srdca – ako most k transplantácii srdca
Hemodialýza, ultrafiltrácia – u pacientov s CHSZ, ktorým zlyhali obličky
Transplantácia srdca – vhodná pre vybraných pacientov, ktorí spĺňajú medicínske kritériá
Informácie poskytla Slovenská kardiologická spoločnosť

Vonkajšia ponuka
 
Vitajte na stránke:      MCC Services, s.r.o.

.....Je tisíc chorôb, ale iba jedno zdravie..... Zdravie nie  všetkým, ale bez zdravia je všetko ničím….. Lekár mi síce odporúčal pohyb, ale nepredpísal, ktorým smerom…. Nemocné telo potrebuje lekára, nemocná duša priateľa..... Lekár lieči, príroda uzdravuje….. Len choď k lekárovi, choroba sa už nájde..... Lekárska veda už tak pokročila, že dnes už človek len málokedy zomrie bez lekárskej pomoci..... Keby sa o chorobách menej hovorilo, boli by ľudia zdravší..... Lekárska veda urobila až také závratné pokroky, že prakticky už nenájdeme zdravého človeka..... Zdraví sú len tí, ktorí ešte nevedia že sú nemocní..... Človek je zdravý, ak ho zakaždým bolí niekde inde..... Skleróza je najkrásnejšia choroba. Nebolí a každý deň sa človek dozvie niečo nové..... Lekári sú šťastní ľudia, pretože na ich úspechy sa díva slnko a ich omyly zakrýva zem.....

<
Počasie Košice - Svieti.com
<