Rúška        Dezinfekcia        Odstup

PCR test                                

PCR  je založený na detekcii  genetického materiálu vírusu. Skratka RT-PCR znamená polymerázovú reťazovú reakciu s reverznou transkripciou.

 

Po výtere z nosohltana sa materiál musí spracovať laboratórne.

 

Celý proces, od odobratia vzorky až po výsledok, trvá minimálne niekoľko hodín.

 

ŠÚKL uvádza, že PCR diagnostika momentálne predstavuje najspoľahlivejšiu možnosť stanovenia vírusu.

 

Na odhalenie nového koronavírusu existujú tri typy testov. Ide o takzvané PCR testy, antigénové testy a     protilátkové testy. Každý z nich má svoje opodstatnené využitie v závislosti od              konkrétnej situácie. Na svojom webe o tom informuje  ústav pre kontrolu liečiv.                                                                                                                                                

 

Antigénový test       

Antigénový test je založený na stanovenie bielkoviny, ktorá sa nachádza v obale vírusu. 

 

Je citlivý v čase, keď je množstvo vírusu v sliznici nosa a hrdla najvyššie, teda tri až päť od nástupu prejavov ochorenia COVID-19.

 

Rovnako ako aj pri PCR teste, aj pri antigénovom teste sa vzorka odoberá z nosohltana.

 

Výhodou oproti PCR diagnostike je rýchlosť stanovenia výsledku, ktorá je asi do 15 minút.

 

 

Kvný test                               

Pri protilátkových testoch sa stanovujú protilátky proti vírusu, ktoré vytvára imunitný systém organizmu v rámci obrannej reakcie na prítomnosť vírusu v tele.

"Spustenie obrany organizmu trvá istý čas, preto protilátky - najskôr IgM, neskôr IgG - je možné stanoviť až po niekoľkých dňoch od prvých príznakov ochorenia," doplnil ústav s tým, že vzorka sa odoberá najčastejšie z krvi pacienta a výsledok je známy do niekoľkých minút.

Ústav doplnil, že v prípade potreby testovania je potrebné riadiť sa pokynmi príslušného Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, prípadne zamestnávateľa.

Zároveň zdôraznil, že všetky typy testov, ktoré sú v súčasnosti na Slovensku a v Európskej únii registrované, sú určené na profesionálne použitie. "Je nevyhnutné, aby ich previedol a vyhodnotil príslušný zdravotnícky pracovník".

 

 

 

Najčastejšie symptómy COVID 19

 

COVID-19 postihuje rôznych ľudí rôznymi spôsobmi. Väčšina infikovaných má mierne až stredne závažné príznaky a uzdraví sa bez hospitalizácie.

 

Najčastejšie príznaky:

 

horúčka,

suchý kašeľ,

únava.

 

Menej časté príznaky:

 

rôzne druhy bolesti,

bolesť hrdla,

hnačka,

zápal spojoviek,

bolesť hlavy,

strata chuti alebo čuchu,

kožná vyrážka alebo zmena farby prstov.

 

Závažné príznaky:

 

sťažené dýchanie alebo dýchavičnosť,

bolesť alebo tlak na hrudi,

strata reči alebo nemožnosť pohybu.

 

Ak sa u vás objavili závažné príznaky, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc. Pred návštevou lekára alebo zdravotníckeho zariadenia im vždy najprv zatelefonujte.

 

Ľudia s miernymi príznakmi, ktorí sú inak zdraví, by sa mali liečiť doma.

 

Kým sa od okamihu infikovania vírusom prejavia príznaky, v priemere to trvá 5 6 dní, môže to však trvať až 14 dní.