19.07.2024

 

Posudková komisia bude 19.09.2024 o 11,00 hod.

23.07.2024  sa  NEORDINUJE...  čerpanie DOVOLENKY  !!!!!

Od  22.07.2024 do  31.08.2024  budú preventívne prehliadky obmedzené z dôvodu čerpania DOVOLENKY.

Ďakujem...

 

 

 

 

Niektoré pokyny pre pacientov

 

Komunikácia pacientov s ambulanciou

1.  Pacientom odporúčame využívať moderný elektronický systém e-Časenka.

Tento systém webovej aplikácie prináša veľkú úsporu času najmä pre samotných pacientov, rovnako aj pre ambulanciu. Umožňuje jednoduchú a rýchlu komunikácia pacienta s lekárom (alebo sestrou) cez počítač (internetovú webovú stránku) a mobil bez nutnosti návštevy ambulancie. Cez e-Časenku je možné napríklad:

-       Objednať sa na vyšetrenie a čas na dnešný deň alebo iný deň

-       Predpis receptov, kedy po kontrole žiadosti o recept mu tento lekár elektronický predpíše, pacient dostane správu, že si ho v hociktorej lekárni môže vyzdvihnúť. Alebo dostane správu, prečo mu recept nemôže byť predpísaný.

-       Je možné vyplniť zdravotné formuláre a žiadosti

-       Je možné zaslať do ambulancie akúkoľvek správu alebo dotaz, načo mu bude zaslaná odpoveď.

-       Keď už pacient príde do čakárne a pred Vami je veľa pacientov, systém Vám môže prideliť kód, čakáreň môžete opustiť, môžete si vybavovať iné Vaše veci a následne budete SMS správou upozornení, že sa blíži Váš vstup do ambulancie.

-       Webová aplikácia e-Časenky je neustále spustená, takže lekár alebo sestra hneď vidí keď príde nejaká žiadosť alebo dotaz.

-       Táto komunikácia s ambulanciou je najrýchlejšia.

 

2.  Cez e-mailovú adresu: ambulancia@mccservices.sk

Program na prijímanie pošty však nie je stále spustený, pošta sa kontroluje  v určitých intervaloch a preto táto komunikácia nie je taká rýchla, ako cez e-Časenku. Rovnako i odpoveď Vám bude zaslaná hneď ako to bude možné.

 

3.    Cez telefónne číslo ambulancie: 041 43 244 91

Iba výnimočne, ak nemáte možnosť komunikovať s vyššie uvedenými možnosťami. Táto komunikácia bude zrejme pre Vás pravdepodobne najpomalšia, vzhľadom k tomu, že linka je často obsadená hovormi iných pacientov, alebo sa telefón nedá zodvihnúť, nakoľko lekár a sestry vykonávajú prácu, ktorú nemožno prerušiť.

 

Pacienti na vyšetrenie prichádzajú bez objednania.

Ošetrovaní sú pacienti, ktorí majú s lekárom podpísanú dohodu, prednostne sú ošetrené akútne stavy.

Do 8,30 hod. sa vykonávajú odbery biologického materiálu podľa charakteru ochorenia a následného vyšetrenia.

Pre pacientov, ktorým zdravotný stav nedovolí dostaviť sa na vyšetrenie do ambulancie, je zabezpečená návštevná služba a vyšetrenie v domácom prostredí podľa ordinačných hodín.

 

 

Príprava pacienta pred biologickými odbermi:

 

• Krv sa na základné vyšetrenia odoberá nalačno. Odporúča sa 12 hodinové hladovanie, pričom pacient nesmie piť sladké nápoje a alkoholické nápoje, nemal by fajčiť. Pokiaľ nie je špecificky určené inak, najlepšie je robiť odber medzi 7. a 9. hodinou.
Pred odberom treba dodržiavať čo najnižšiu telesnú aktivitu (necvičiť, neposilňovať....) pretože fyzická aktivita ovplyvňuje viaceré parametre. Je potrebné vyhnúť sa aj psychickému stresu (treba brať do úvahy aj stres zo samotného odberu).
Odber by sa mal robiť pred ďalšími plánovanými diagnostickými postupmi a pred plánovaným užitím liekov.
Ak pacientovi býva pri odbere krvi nevoľno, je potrebne na to upozorniť sestru.

• Pri špecifických odberoch krvi je potrebne riadiť sa pokynmi sestry, pretože v opačnom prípade sa môže stať, že výsledky budú skreslené a nedôveryhodné (nie je možné podľa nich určiť ďalšiu liečbu).

• Odber moču - vzorka jednorazového moču sa získava po dôkladnej rannej hygiene pohlavných orgánov z prvého ranného moču pred ranným jedlom a ďalšími aktivitami pacienta.
Odporúča sa 8 hodinový pobyt na lôžku a aspoň 4 hodinové pôsobenie moču v močovom mechúri. Je potrebné zachytiť stredný prúd moču.
Zber 24 hodinového moču sa začína kompletným vyprázdnením močového mechúra a od daného času sa moč zbiera do zbernej nádoby (dôkladne vyčistenej, prípadne zakúpenej v predajni zdravotníckych potrieb). Zber sa končí po 24 hodinách vyprázdnením močového mechúra do zbernej nádoby. Počas zberu sa moč uchováva v chlade a tme.

• Odber steru sliznice z hrdla a nosa má tiež svoje špecifiká.
Pred týmto odberom je potrebné dodržať nasledovné pokyny - nejesť, nepiť, neumývať zuby, nesmrkať, nefajčiť, nežuť žuvačku. Nedodržanie niektorého z týchto pokynov by mohlo skresliť výsledky.

• Stolica na vyšetrenie skrytého krvácania sa odoberá do plastovej nádoby určenej na tento účel. Stolica by nemala byť skladovaná dlhšie ako 24 hodín, avšak k depozícii je niekoľko variant týchto testov, preto je potrebné riadiť sa vždy pokynmi sestry.
Podľa doporučení priamo od výrobcu nie sú potrebné žiadne diétne opatrenia, napriek tomu, na základe skúseností z praxe pre vylúčenie možného falošného výsledku sa doporučuje zamedziť príjem kakaa, čokolády, niektorého ovocia a zeleniny, všetkých prípravkov s obsahom železa (cvikla, grepy, jahody, listová zelenina, mäso.....) ako aj lieky, ktoré obsahujú kyselinu acetylosalicylovú (acylpyrín....).
Je potrebné, aby pacient vždy informoval sestru, ktorá mu poradí pri užívaní jeho liekov, či je potrebné a či môžete lieky počas tohto odberu neužívať.

• Odber stolice na prítomnosť Helicobacter pylori nie je limitovaný žiadnym obmedzením.

Z týchto niekoľkých zásad skutočne vyplýva, že každý výkon má svoje nepísané pravidlá, ktorými, ak nechceme ísť sami proti sebe, by sme sa mali riadiť.
Pacient sa nesmie ostýchať opýtať sa sestry alebo lekára na čokoľvek, čo mu nie je jasné, alebo čomu nerozumie.

Pozri tiež text „Porozumieť si s lekárom“, ako i text „Dôvera pacienta s lekárom“ na webovej stránke:  www.mccservices.sk