S ambulanciou máte možnosť nasledovnej komunikácie:

1.   Cez webovú aplikáciu eČasenka:      www.ecasenka.sk

(Predpis elektronických receptov,  formulár COVID-19, zdravotný formulár, výsledky cez SMS, objednanie sa ......)

                                  (Nezabudnite na konci vyplniť správu pre lekára ! |

 

 

 

2. Cez E-mailovú adresu:  ambulancia@mccservices.sk  (odpoveď Vám dáme hneď, ako to bude možné).

 

 

3. Cez telefónne číslo:   041 / 43 244 91 (iba výnimočne, ak nemáte možnosť komunikovať  s vyššie uvedenými     možnosťami). Táto komunikácia bude pre Vás pravdepodobne najpomalšia, vzhľadom ktomu že linka je často obsadená telefonovaním iných pacientov

 

 

    Pri nepriaznivom stave vývoja výskytu COVID-19 Vás žiadame o dodržiavanie 

                           

                             nasledujúcich odporúčaní  !!!

 

    Osobnú návštevu  ambulancie vykonávajte iba v najnevyhnutnejších prípadoch (vôbec nie, ak  ste už boli testovaní na výskyt COVID-19 a ešte nemáte výsledky alebo ste boli vyzvaní, aby ste prišli na test COVID-19 (už v tomto prípade ste povinní dodržiavať karanténne opatrenia)). Aj v ostatných prípadoch je pre Vás, ako i pre pracovníkov ambulancie, Vaša osobná návšteva zo zdravotného hľadiska veľmi riziková !! 

 

 

Sociálna poisťovňa na svojej stránke www.socpoist.sk  a na Ústrednom portáli verejnej správy správy (ÚPVS)  zverejnila elektronický formulár žiadosti o pandemické nemocenské.

Je určený pre poistencov, ktorí ním v čase pandemickej mimoriadnej situácie priamo požiadajú o priznanie a vyplatenie tejto dávky.

Postup je nasledovný: Lekár rovnako ako doteraz najprv zašle do evidencie Sociálnej poisťovne za poistenca potvrdenie o jeho dočasnej pracovnej neschopnosti z dôvodu karanténneho opatrenia/izolácie. Poistenec si následne sám vyplní žiadosťpandemické nemocenské, ktorú zašle Sociálnej poisťovni. Takto sa skráti čas vybavovania, pretože nebude potrebná ďalšia telefonická komunikácia s poistencom.

Ak poistenec využíva občiansky preukaz s aktivovaným čipom, vyplní a odošle elektronický formulár zverejnený na portáli www.slovensko.sk (Žiadosťpandemické nemocenské – nárok uplatnený počas krízovej situácie).

Ak poistenec nemá občiansky preukaz s aktivovaným čipom, vyplní a odošle formulár z e-Služieb Sociálnej poisťovne tu: Žiadosťpandemické nemocenské – nárok uplatnený počas krízovej situácie

Vyplnené formuláre sú ihneď elektronicky doručené do informačného systému Sociálnej poisťovne a vybavenie pandemického nemocenského sa takto urýchli.

Dočasné pdf formuláre a wordové formuláre, ktoré Sociálna poisťovňa sprístupnila klientom 30. 10. 2020, a ktoré už poistenci vyplnili a zaslali pobočkám e-mailom, zostávajú v platnosti. Rovnako ich naďalej môžu využiť klienti, ktorí nemajú zriadenú elektronickú schránku na slovensko.sk alebo mobilný telefón.

 

 

Formulár: https://eformulare.socpoist.sk/sluzby/ziadost-o-nemocenske-bezeid

 

 

Tlačivo:  https://www.socpoist.sk/pandemicke-nemocenske/68337s#12