Zdravie, je najkrajšia ozdoba života – je to dar, ktorý má každý vo svojich rukách

Bežné slovo je priateľ. Zato vernosť je vzácna.
Celkový súčet inteligencie na zemi je konštantný. Počet obyvateľov rastie.

Už niekoľko rokov je na I. mieste rebríčka úmrtnosti smrť na srdcovo-cievne ochorenia.

Vysoký krvný tlak a jeho komplikácie.

Pri správnej liečbe a životospráve sa život človeka skvalitni a predĺži. Preto Vám chceme poskytnúť hlavné informácie a rady.

Ako merať krvný tlak.

Aby sme stanovili diagnózu vysokého krvného tlaku je potrebné TK merať v kľude- aspoň 10-15 minút pred meraním pohodlne sedieť. Meriame na pravom predlaktí bez odevu. Meranie uskutočníme 3x po sebe v intervale 5 min. Za správnu hodnotu považujeme najnižšie namerané hodnoty. Toto meranie uskutočníme 3x po sebe v týždennom intervale. /spolu 9x meriame TK/. Vždy považujeme za správnu najnižšiu hodnotu. O vysokom krvnom tlaku hovoríme pri hodnotách vyšších ako 140/90 mmHg. V takom prípade sa poradíme so svojim lekárom. Ten po vyšetrení a zhodnotení celkového zdravotného stavu rozhodne o ďalšom postupe. V tomto okamihu začína spolupráca pacienta aj lekára .

Boj s ochorením je dlhodobý, prevážne doživotný. Správna liečba vysokého TK chráni pred komplikáciami ako je infarkt , mozgová príhoda, prípadne náhla smrť. Tu Vám poskytujem niekoľko rád, aby liečba vysokého KT bola úspešná:

1./ AK VÁM ZÁLEŽÍ NA VAŠOM ZDRAVÍ, REŠPEKTUJE RADY OŠETRUJÚCEHO AJ ODBORNÝCH LEKÁROV. VŠETCI VÁM RADIA V PLNEJ ZODPOVEDNOSTI, ALE AKO BUDETE RADY REŠPEKTOVAŤ, TAK SA BUDETE MAŤ, TAKÉ BUDE VAŠE ZDRAVIE.

2./ KRVNÝ TLAK SI MERAJTE PRAVIDELNE , DOBRÝM TLAKOMEROM , ZA ROVNAKÝCH OKOLNOSTÍ.

3./ DBAJTE NA SVOJU HMOTNOSŤ. 50% MIERNE ZVÝŠENÉHO TK SA DÁ UPRAVIŤ V MLADŠOM VEKU SCHUDNUTÍM, BEZ UŽÍVANIA LIEKOV.

4./ OBMEDZTE PRÍJEM KUCHYNSKEJ SOLI. AK SA VÁM ZDÁ JEDLO MÁLO SLANÉ, NEPRISÁĽAJTE!

5./ PRESTAŇTE FAJČIŤ!

6./ OBMEDZTE SPOTREBU ALKOHOLU VO VŠETKÝCH FORMÁCH!

7./ VYHÝBAJTE SA STRESU! MAJTE POZITÍVNE MYSLENIE, VAŠOU NAJSILNEJŠOU ZBRAŇOU V KAŽDODENNOM ŽIVOTE NECH JE ÚSMEV, NEKOMPLIKUJTE SI ŽIVOT ZÁVISŤOU A CHAMTIVOSŤOU.

8./ ZABEZPEČTE SI DOSTATOK SPÁNKU V NEPREHRIATEJ MIESTNOSTI.

9./ PRAVIDELNE CVIČTE- DENNE. NAJVHODNEJŠIA JE REZKÁ CHÔDZA 4-5 KM DENNE, BICYKLOVANIE, PLÁVANIE. CHOĎTE PEŠO ČO NAJVIAC! NIE JE VHODNÉ VZPIERANIE A DVÍHANIE BREMIEN.

10./ VO VYŠŠOM VEKU A ŤAŽŠÍCH FORMÁCH OCHORENIA VENUJTE POZORNOSŤ ZDRAVOTNÉMU STAVU PRI PRUDKÝCH KLIMATICKÝCH ZMENÁCH - HORÚČAVY, MRAZY.

11./ PREDPÍSANÉ LIEKY UŽÍVAJTE PRAVIDELNE PODĽA ORDINÁCIE LEKÁRA . CESNAK, KYŠKA... VYSOKÝ TK NEVYLIEČIA.

AK MÁTE ŤAŽKOSTI PRI LIEČBE, KAŠEĽ, ZÁVRATE- INFORMUJTE O TOM SVOJHO LEKÁRA, ABY LIEČBU ZMENIL.

12./ V STRAVE OBMEDZTE PRÍJEM TUČNÉHO MÄSA, SMOTANY, VAJEC. JEDZTE VEĽA OVOCIA A ZELENINY, HYDINY A RÝB.

Na záver chcem ešte raz zdôrazniť že ZDRAVIE je vo Vašich rukách a bez neho život stráca na kvalite. Je sa o čo starať a čo chrániť! .

Čítajte viac...
Povedali o zdraví...
Pije sa vždy na zdravie?
Zdravie ovlývňuje aj psychický stav...